Nieuws/Binnenland
1652491126
Binnenland

Miljoenennota 2021: ’Diep dal, maar we komen er sterker uit’

Minister Hoekstra (Financiën)

Minister Hoekstra (Financiën)

’Vertrouwen, veerkracht en verdienvermogen’. Met die titel begint de Miljoenennota 2021, die is ingezien door De Telegraaf. Minister Hoekstra (Financiën) stelt daarin dat Nederland door een diep dal gaat, maar dat we er straks sterker en weerbaarder weer bovenop komen.

Minister Hoekstra (Financiën)

Minister Hoekstra (Financiën)

„Voor u ligt de derde begroting van het kabinet Rutte-III. Een begroting die wordt gedomineerd door de gevolgen van corona”, schrijft Hoekstra in zijn voorwoord bij de begroting.

Aanpassen

„Een pandemie die sinds februari van dit jaar diepe sporen nalaat in onze samenleving. De verhalen van patiënten en hun naasten zijn aangrijpend. De hele samenleving heeft zich moeten aanpassen om het virus te beheersen. Zo leven we op grotere afstand van elkaar om verspreiding tegen te gaan, en zijn onze contacten met familie en vrienden vaak schaarser dan we zouden willen.

Corona is een aanslag op ons, onze samenleving en onze economie. Velen van ons werken nog thuis, en ook deze Miljoenennota is in belangrijke mate vanuit huis tot stand gekomen.”

Vorig jaar

De CDA-bewindsman blikt terug op de miljoenennota van vorig jaar, waarin hij nog kon melden dat de werkgelegenheid hoog was, dat de begroting er goed voor stond en de staatsschuld daalde tot onder de helft van het bruto binnenlands product (bbp).

„Een jaar later is de situatie volledig anders. De werkloosheid neemt toe, het begrotingstekort loopt op, en de overheidsschuld stijgt waarschijnlijk tot boven de zestig procent van het bbp”, vermeldt Hoekstra nu.

Diep dal

„Tegelijkertijd is het goed om ons te realiseren dat iedere generatie zijn eigen ontwrichtende gebeurtenissen kent. We gaan door een diep dal. Maar, daar ben ik van overtuigd, we komen er uiteindelijk weer bovenop. Sterker en weerbaarder. Bovendien zijn onze economische fundamenten sterk en zorgen de buffers die we hebben opgebouwd ervoor dat we deze klap kunnen opvangen.”

Toch is er volgens de minister ook aandacht voor andere zaken in de miljoenennota. „Natuurlijk is deze begroting meer dan een antwoord op de coronacrisis. We gaan door met de hervorming op de arbeidsmarkt, er komen extra middelen voor betaalbare woningen en de gaswinning wordt verder afgebouwd.

Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord en het klimaatakkoord worden uitgevoerd. De extra investeringen in defensie, politie en onderwijs blijven overeind, net als de lastenverlichting voor ons allemaal.”

Speciale aandacht gunt Hoekstra aan het Nationaal Groeifonds, in Den Haag ook wel bekend geworden als het Wopke-Wiebes fonds, vernoemd naar hemzelf en minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

Toekomst

„Met dit fonds zetten we in op duurzame economische groei voor de dag van morgen, zodat ook toekomstige generaties kunnen beschikken over goede collectieve voorzieningen. Met deze aanpak investeert het kabinet in welvaartsgroei en meer welzijn op zowel de korte, als op de lange termijn”, besluit Hoekstra het voorwoord.

De uitgelekte plannen klinken mooi, maar het strookt niet met het lokale beleid van gemeenten. In de podcast Kwestie van Centen legt Martin Visser uit hoe we de voorgespiegelde koopkrachtplaatjes beter kunnen lezen en in welke gemeentes de grootste klappen vallen. Luister ’m hier: