Nieuws/Binnenland
1658240547
Binnenland

Te veel bestuurders met ’lak aan geloof’

Bestuur Radboud is niet langer katholiek

NIJMEGEN - De Stichting Katholieke Universiteit (SKU), de organisatie achter de Radboud Universiteit en het universitair ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen, mag niet langer het predicaat katholiek voeren. Dat heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie besloten.

De bisschoppen en de SKU liggen te ver uit elkaar over de wijze waarop de instellingen „invulling zouden moeten geven aan hun katholiciteit”, laten zij in een gezamenlijke verklaring weten. „De verwachting dat deze visies naar elkaar toe zullen groeien ontbreekt. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft daarom het besluit genomen om het predicaat ’katholiek’ van SKU in te trekken.”

De SKU ligt al jaren overhoop met de Bisschoppenconferentie, die officieel bepaalt wie in het bestuur van de katholieke universiteit mogen komen. Meerdere kandidaat-bestuurders werden afgewezen omdat de bisschoppen vonden dat ze niet katholiek genoeg waren. De Ondernemingskamer in Amsterdam bepaalde onlangs echter dat de SKU geen goedkeuring nodig heeft en dus zelf bestuurders mocht benoemen en ontslaan.

De stichting wil de universiteit en het ziekenhuis bestuurlijk meer uit elkaar halen. Een van de maatregelen die de SKU daarvoor voor ogen heeft, is om de universiteit en het Radboudumc een eigen raad van toezicht te geven. In plaats van alle bestuurders, zouden de bisschoppen daar bij elke raad een van de vijf leden mogen benoemen. In de verklaring laat de Bisschoppenconferentie echter weten dat een te grote beperking te vinden.

De SKU zegt het intrekken van het predicaat te betreuren, maar te zullen respecteren. Beide partijen zeggen te willen werken aan een goede afwikkeling van de zaak. „In onderling overleg zullen SKU en de Bisschoppenconferentie gezamenlijk bezien op welke wijze de contacten tussen bisschoppen, instituten en andere relevante universitaire organisatieonderdelen bestendigd kunnen worden.”