Nieuws/Binnenland
1661451
Binnenland

Ingrijpen op school gepest meisje

De gemeente Almere gaat ingrijpen als een basisschool een hooglopend conflict over een gepest 10-jarig meisje niet snel oplost. Het meisje, Amelia, wordt zó gepest door een klasgenootje, dat haar moeder heeft besloten het kind thuis te houden.

„Het kan niet zo zijn dat een kind thuiszit vanwege een pester”, stelt onderwijswethouder René Peeters. „Elke thuiszitter is er een te veel, dus als uit hoor- en wederhoor blijkt dat men er ondanks overleg er niet uitkomt, kan dat aanleiding zijn om jeugdhulpverleners in te zetten. Die kunnen met speciale projecten ’Sterk in de Klas’ of ’Oké op school’ ver komen.”

Moeder Asmae Azzamouri zette uit wanhoop een brief van haar dochtertje Amelia op Facebook, waarin ze de pesterijen beschrijft. Amelia zou niet alleen worden uitgescholden, maar ook in het gezicht zijn geslagen. Ook bekers en schooltassen worden van haar gestolen. De moeder vindt dat de school al twee jaar niets aan de situatie doet en dat de pester van school moet. Ze houdt haar dochter thuis totdat dat gebeurt.

Patroon

„De pester verwijderen klinkt makkelijk, maar scholen hebben de verantwoordelijkheid voor alle kinderen”, zegt antipest-coach Bamber Delver. „Leerkrachten moeten toch echt in gesprek gaan met boze ouders, ook al is het lastig. Nu zien we steeds vaker het volgende patroon; uit gevoel van onmacht en het idee dat men niet gehoord wordt, wordt iets gedeeld op sociale media. Eerst volgt altijd sympathie, maar dat keert zich al snel tegen je. Dan komen er vervelende hatelijke commentaren en daar is dit kind zeker niet bij gebaat.”

Een op de tien kinderen in Nederland wordt gepest, blijkt uit de Monitor Sociale Veiligheid. Als een kind thuis zit, wordt dit gemeld bij de leerplicht ambtenaar van de gemeente waar de school staat. Die moet ouders en de school bij elkaar brengen. „Daar zijn we nu mee bezig”, zegt wethouder Peeters.

Vertrouwensinspecteur

„Als het overleg niet lukt en ook de inzet van jeugdhulpverleners niet, dan kan moeder nog de vertrouwensinspecteur bellen voor hulp”, legt Jan Willem Swane van de onderwijsinspectie uit. „Gemiddeld komen er jaarlijks 2000 klachten binnen van ouders bij de vertrouwensinspecteur. Uit de meest recente cijfers uit 2016 blijkt dat 979 van de 1961 meldingen psychisch geweld betrof. De helft daarvan gaat over pesten.”