Nieuws/Binnenland
1662148209
Binnenland

Kabinet wacht verhit debat over ontkoppeling AOW en minimumloon

Geert Wilders vindt het onacceptabel dat ouderen een min in de koopkracht krijgen.

Geert Wilders vindt het onacceptabel dat ouderen een min in de koopkracht krijgen.

Den Haag - Het nieuwe kabinet zal zich komende dinsdag met hand en tand moeten verdedigen tijdens het debat over het nieuwe regeerakkoord. Vooral de ontkoppeling van de AOW en het minimumloon wordt als problematisch gezien.

Geert Wilders vindt het onacceptabel dat ouderen een min in de koopkracht krijgen.

Geert Wilders vindt het onacceptabel dat ouderen een min in de koopkracht krijgen.

Partijen zoals PVV, PvdA, GL, JA21 en Fractie Den Haan menen dat ouderen er door het AOW-plan bekaaid vanaf komen. „Er gaan miljarden naar klimaat en stikstof”, ziet PVV-leider Wilders. „Onze ouderen krijgen een min in de koopkracht.” Hij vindt dat onacceptabel.

Bestaansminimum

In het kabinet valt echter te beluisteren dat het voorstel niet zomaar bij het grofvuil zal worden gezet. De nieuwe ministersploeg wilde het minimumloon opschroeven, omdat die door de bodem zakte. Het is een voornemen dat in de politiek brede steun krijgt. Wettelijk gezien moeten de uitkeringen en de AOW dan meestijgen. Kabinet-Rutte IV wil nu dat de uitkeringen wel meegroeien, maar ziet die noodzaak voor de AOW niet.

De reden die daarvoor wordt aangedragen is dat bij het minimumloon en de uitkeringen het bestaansminimum in het geding was. Het kabinet redeneert dat dit bij de AOW lang niet altijd het geval is, te meer omdat senioren naast hun AOW vaak een (aanvullend) pensioen hebben. Benadrukt wordt dat het kabinet ter compensatie van de AOW-ingreep de ouderenkorting in het belastingstelsel verhoogt. De kosten voor een hogere ouderenkorting zijn geraamd op zo’n 700 miljoen.

Wat ook een rol speelt is dat het alsnog laten meegroeien van de AOW met het minimumloon peperduur zou uitpakken, zo’n 2,4 miljard euro. Het zou een bres slaan in de begroting van het kersverse kabinet-Rutte IV.

Boze brieven

In de achterbannen van de coalitiepartijen klinkt juist felle kritiek op de ontkoppeling. Seniorenafdelingen van VVD, D66 en CDA hebben boze brieven gestuurd naar hun fracties. Zij zien dat ’gepensioneerden structureel verder achterlopen op mensen die het minimumloon verdienen en op mensen met andere uitkeringen’.

Bij de vleugel ’Klassiek liberaal’, waarin kritische VVD’ers zich verenigen, klinkt ook kritiek. „Er zijn behoorlijk wat mensen in ons land die alleen van een AOW’tje rond moeten komen”, zegt Ad Lagas, die het loskoppelen „een donderslag bij heldere hemel” noemt. „Dat is al geen vetpot, maar als dit plan doorgaat boeren zij nog verder achteruit. Dan krijg je nog ouderen met armoedeproblematiek. Dat kan toch niet?”

Verantwoordelijk minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bezweert dat het kabinet de koopkracht van senioren goed in de gaten houdt. Voor de zomer worden alle koopkrachtplaatjes nog eens goed tegen het licht gehouden, belooft ze.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop