Nieuws/Binnenland
1663725397
Binnenland

’Oprecht geen knelpunten tussen het Rijk en de provincies’

Uitkomst stikstofcrisisoverleg: besef moet indalen

De minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal.

De minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal.

Den Haag - Stikstofminister Christianne van der Wal ziet ’oprecht geen knelpunten’ tussen het Rijk en de provincies in de nieuwe stikstofaanpak. Dat zei de VVD-bewindsvrouw na een urenlang crisisoverleg met de twaalf provinciebesturen. Wel denkt ze dat het ’besef’ bij haar partijgenoten in de provincies nog moet indalen dat „eerst de stikstofuitstoot moet worden teruggebracht voordat nieuwe vergunningen kunnen worden afgegeven.”

De minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal.

De minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal.

Dinsdagmiddag en -avond spraken de provinciebestuurders en de minister in De Rode Olifant, pal tegenover het Malieveld dat eerder nog volstroomde met boze boeren vanwege de stikstofaanpak. „Het Rijk wil graag uniforme regels, maar die regels passen niet in elke provincie even goed”, klinkt eerder op de dag de ergernis vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO). Opvallend genoeg uitten vooral gedeputeerden van coalitiepartijen VVD en CDA in de provincies zich kritisch over het Haagse beleid.

Van der Wal zegt na afloop dat volgende maand nieuwe doelen voor stikstofreductie naar buiten worden gebracht. „Dan wordt per provincie, per gebied, eigenlijk per boer duidelijk wat de impact is. Dan wordt het spannender”, sust de bewindsvrouw de gemoederen vooralsnog.

’Gedeelde zorg’

Ze zegt dat er wel sprake is van een ’gedeelde zorg’ tussen Den Haag en provinciebestuurders. „Bijvoorbeeld de uitspraken van de rechters. De rode lijn uit die uitspraken is: we moeten echt snel stikstofreductie realiseren voor er weer ontwikkelruimte vrijkomt. Dat moet sneller”, zegt ze.

Van der Wal wil tot en met 2030 met een ’gebiedsgerichte aanpak’ 50 procent minder stikstofuitstoot bewerkstelligen. Daarmee zou driekwart van de Natura 2000-gebieden op een ’gezond niveau’ komen. Het kabinet heeft hiervoor 25 miljard euro beschikbaar gesteld. Het zijn de provincies die de uitvoering moeten doen.

Drenthe

„Er is echt geen verschil van inzicht”, bezweert Van der Wal meermaals. Op het feit dat onder andere in Drenthe VVD’ers juist fel gekant zijn tegen haar beleid zegt de bewindsvrouw: „Ja, in Drenthe is dat het geval. Maar we hebben ook een achterban die zegt: we hebben geen keuze. Ik snap hartstikke goed dat de impact in Drenthe waanzinnig is en zie ook dat er zorgen zijn voor het landelijk gebied. Tegelijkertijd: Drenthe wil ook ontwikkelruimte om huizen te bouwen. Het besef dat het volgordelijk is, dus dat je eerst stikstofafname moet realiseren voor je weer ontwikkelruimte hebt en weer vergunningen kunt afgeven voor woningbouw, het verduurzamen van de industrie en mobiliteit… Ja, dat besef mag nog wel wat meer indalen.”

Edward Stigter, GL-gedeputeerde in Noord-Holland, spreekt wel van ’knelpunten’ na afloop van het gesprek. „We staan voor een heel grote opgave. De natuur is nu van slechte kwaliteit. We moeten nu snel ingrijpen om te voorkomen dat de economie stil valt. Dat vraagt echt om stevige, onontkoombare maatregelen. De knelpunten zijn: hoe gaan we zorgen dat we die uitstoot bij boeren en bijvoorbeeld industrie snel naar beneden krijgen?”

Aanvullende regelgeving

Het Rijk moet volgens hem aan de slag met aanvullende regelgeving. „Bijvoorbeeld voor stalmaatregelen. Beide zijn nodig.” Hij oppert ook dat bedrijven die een natuurvergunning hebben, voortaan om de paar jaar opnieuw een toets zouden moeten doen of er wel voldaan wordt aan de ’best beschikbare technieken’. „Dat doen we al in de milieuwetgeving, bij bedrijven. Dat is heel gebruikelijk: we kijken periodiek: is het nog actueel? Het lijkt een heel goed idee te zijn ook zo’n cyclus toe te passen bij natuurvergunningen.”