Nieuws/Wat U Zegt

’Geen gesol met mensen op leeftijd’

Minister Hugo de Jonge is in zijn nopjes met het idee van VVD en D66 om te experimenteren met parttime verpleeghuizen waar ouderen een paar dagen per week kunnen ’wennen’. Een Kamermeerderheid is in principe voor, indien de verpleegtehuizen het hiermee eens zijn. Maar lezeres Cathy Stam-Gestman snapt niet welke verpleeghuizen hiervoor in aanmerling zouden kunnen komen.

Er zijn de afgelopen jaren veel verzorgingshuizen gesloten, het lijkt mij dat de andere overvol zijn. En het idee voor een paar dagen per week? Dit zijn over het algemeen mensen die lichamelijk dan wel geestelijk al slecht zijn, die mogen dan een paar dagen ’wennen’ en dan weer terug naar hun eigen woning zonder de hulp die zij wel in het verpleeghuis krijgen?

Mij lijkt het een beter plan om gewoon weer te zorgen voor meer verzorgings- en verpleeghuizen. Je solt niet met mensen op die leeftijd, die ook nog eens lichamelijk vaak slecht zijn waardoor zij nu vaak in een ziekenhuis belanden omdat het thuis niet meer haalbaar is. De politiek moet eens wat meer voor ouderen gaan doen en zorgen dat deze mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben in hun laatste levensfase.

Cathy Stam-Gestman, Purmerend