Nieuws/Binnenland
1669062
Binnenland

Na het carnaval volgt de boetedoening

DEN BOSCH - Het carnaval zit er weer op. Na dagen van uitbundig feestvieren begint een periode van soberheid. Aswoensdag is voor de katholieken het begin van de vastentijd, die loopt tot en met Stille Zaterdag, de dag voor Pasen. Er zijn veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend.

Aswoensdag is in het rooms-katholieke geloof een dag van boetedoening. Gelovigen krijgen een kruisje van as op het voorhoofd getekend. Daarmee tonen ze berouw voor hun zonden. De pastoor zegt daarbij de tekst: ,,Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren".

De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Aswoensdag is samen met Goede Vrijdag een algemeen verplichte vastendag voor de katholieken. De kerk verwacht dat er dan geen snoep, vlees of alcohol wordt genuttigd. Soberheid is troef.