Nieuws/Binnenland
166945368
Binnenland

Versneld van het gas af kost in Amsterdam 9 miljard euro extra

Versneld van het gas af wordt een dure kwestie in Amsterdam.

Versneld van het gas af wordt een dure kwestie in Amsterdam.

AMSTERDAM - De wens van het linkse stadsbestuur van Amsterdam om de hoofdstad tien jaar eerder van het gas af te halen dan Nederland, gaat hoofdstedelingen negen miljard euro extra kosten. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die VVD-raadslid Stijn Nijssen aan het stadsbestuur stelde.

Versneld van het gas af wordt een dure kwestie in Amsterdam.

Versneld van het gas af wordt een dure kwestie in Amsterdam.

„Het verschil in kosten tussen een doelstelling aardgasvrij in 2050 en aardgasvrij in 2040 komt overeen met [..] circa 9 miljard euro aan additionele maatschappelijke kosten tot 2050”, aldus het ambtelijke antwoord namens GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck. Nog deze week debatteert de gemeenteraad met haar over verduurzaming van de hoofdstad.

„Hier schrik ik echt van”, reageert raadslid Nijssen. „We vragen al twee jaar over het verschil in kosten, maar nooit kregen we antwoord. Negen miljard is volkomen onverantwoord. Bovendien krijgen de financiën van onze gemeente toch al een extra tik door de coronacrisis. Het zou gaan om 300 miljoen aan gederfde inkomsten. Waarom zouden we dan zoveel geld uitgeven aan een onnodig scherpe ambitie?”

Opmerkelijk genoeg maakten woningcorporaties gisteren bekend dat zij in heel Nederland 100.000 huurwoningen versneld van het gas af gaan halen. Maar in dit geval gaat het de bewoners geen stuiver extra kosten, zo belooft het akkoord Startmotorkader. Naast koepelorganisatie Aedes ondertekenden woningcorporaties en vijf warmtebedrijven de overeenkomst.

De gemiddelde huurder gaat straks voor het warmtenet niet meer betalen dan nu voor gas, stelt het akkoord. Het gaat met name om corporatiewoningen in stedelijke gebieden dichtbij bestaande warmtenetten, waardoor de kosten relatief beperkt blijven.

Waarnemend voorzitter van Aedes Tonny van de Ven zegt dat door dit akkoord de corporaties volledig inzicht krijgen in de kosten en baten van een aansluiting op een warmtenet. „Investeringen in een warmteproject rekenen we door met een transparant rekenmodel waardoor onze leden en huurders er op kunnen vertrouwen dat ze een eerlijke prijs betalen voor de geleverde warmte.”

In 2050 moeten zeven miljoen woningen en een miljoen gebouwen van het aardgas af zijn om de klimaatdoelstellingen voor Nederland te halen.

Verduurzaamd

Met meer dan 2,2 miljoen huurwoningen zijn corporaties de grootste woningeigenaar van Nederland. In 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn.

Het akkoord is tot stand gekomen in samenwerking met de Woonbond, het Rijk, gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Rijksoverheid ondersteunt corporaties en huurders met 200 miljoen euro via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze regeling gaat 1 mei van start.