Nieuws/Binnenland
1674301722
Binnenland

Beveiliging geïntensiveerd na sabotage Nordstream

’Brede bezorgdheid’ zorgt voor extra beveiliging cruciale infrastructuur op Noordzee

Den Haag - De ’brede bezorgdheid’ die in de Tweede Kamer is geuit over de bescherming van cruciale infrastructuur op zee, zoals datakabels en kabels vanuit windturbineparken, wordt door het kabinet gedeeld. Diverse ministeries en veiligheidsdiensten nemen daarom extra maatregelen. Dat meldt minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).

Hoewel de dreiging ’vanuit statelijke actoren’ tegen deze infrastructuur niet nieuw is, wordt er onder leiding van de Nationaal Coördinator Veiligheid en Terrorismebestrijding (NCTV) en in samenwerking met EZK, IenW , Defensie, AIVD, Politie en veiligheidsregio’s overleg gevoerd met aanbieders die actief zijn op de Noordzee en is de samenwerking geïntensiveerd.

Dreigingsbeeld

In een eerder dreigingsbeeld zijn al ’voorbereidingshandelingen voor verstoring en sabotage van de vitale infrastructuur geconstateerd’, meldden veiligheidsdiensten eerder al. „Sinds de sabotage van pijpleidingen Nordstream 1 en 2 is de aandacht voor de beveiliging van onderzeese infrastructuur geïntensiveerd. Naar aanleiding van deze incidenten zijn er door zowel publieke als private partijen extra maatregelen genomen.”

Ook de Kustwacht patrouilleert regelmatig op de Noordzee en monitort het scheepvaart voortdurend. „De NAVO heeft haar maritieme presentie in de Noordzee en Oostzee vergroot. Ook zijn er aanvullende procedures afgesproken over het melden van verdachte situaties bij de Kustwacht”, aldus Harbers. „Uitval of verstoring van vitale processen kunnen leiden tot ernstige maatschappelijke ontwrichting en kunnen een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.”

Komende maanden wordt er met de diverse partijen een strategie gepresenteerd „om zo concrete verbetering te realiseren betreffende de veiligheid van de infrastructuur op de Noordzee.” Daarbij wordt ook gekeken wat de mogelijkheden tot ingrepen zijn van verschillende partijen „bij ongewenste aanwezigheid van derden in een gebied dat buiten de Nederlandse territoriale wateren valt.”