Nieuws/Binnenland
1676089872
Binnenland

Nieuw regeerakkoord

Kabinet wil twee nieuwe kerncentrales, datacenters aan banden

De turbinevloer van de Kerncentrale Borssele.

De turbinevloer van de Kerncentrale Borssele.

DEN HAAG - Met twee nieuwe kerncentrales, strenger beleid voor stroomslurpende datacenters, verdere afbouw van het opstoken van houtige biomassa, meer windturbines op zee en inzet op aardwarmte, zonnepanelen en waterstof moet Nederland de klimaatdoelstellingen gaan halen.

De turbinevloer van de Kerncentrale Borssele.

De turbinevloer van de Kerncentrale Borssele.

Dat blijkt uit het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en CU. „Energie blijven we gebruiken, maar we maken de overstap naar energiebronnen die geen broeikasgassen uitstoten en we zetten in op energiebesparing”, beloven de partijen. Er komt een minister voor Klimaat en Energie die regie voert over het beleid en het klimaatfonds. „Zo werken we na 2030 snel toe naar een volledig klimaatneutrale energievoorziening. Daarmee dringen we snel fossiele brandstoffen terug en borgen tegelijkertijd de leveringszekerheid en betaalbaarheid.”

De partijen willen dat Nederland ’koploper in Europa’ wil zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. „Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpen we het doel voor 2030 in de Klimaatwet aan tot tenminste 55 procent CO2 reductie.” Dat is hetzelfde doel als de Europese Unie stelt. „Om dit doel ook zeker te halen, spreken we af om ons in het beleid te richten op een hogere opgave, wat neerkomt op circa 60 procent in 2030.”

We nemen de belangrijkste zaken door met onze politiek commentator Wouter de Winther. Ook reageren de oppositiepartijen op de nieuwe plannen. Artikel gaat verder onder de video.

Kernenergie

Kernenergie kan in de energiemix een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie en kan worden ingezet voor de productie van waterstof. „Ook maakt het ons minder afhankelijk van de import van gas. Daarom blijft de kerncentrale in Borssele langer open, met uiteraard oog voor de veiligheid. Daarnaast zet dit kabinet de benodigde stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales.” Waar die moeten komen, staat nog niet in de plannen.

Datacenters

Momenteel woedt er ook een hevig debat over uitbreiding van het aantal grote datacenters, bijvoorbeeld van buitenlandse techgiganten. Die hebben hun oog laten vallen op goede landbouwgrond in onder andere de Wieringermeer (Hollands Kroon) en Zeewolde.

VVD, D66, CDA en CU vinden dat dergelijke datahallen „een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde leggen. Daarom scherpen we de landelijke regie en de toelatingscriteria bij de vergunningverlening hiervoor aan.”

Windturbines

Voor windturbines op land moeten nieuwe afstandsnormen komen nu Nederlanders nabij dergelijke machines vaker last hebben van geluidshinder en slagschaduw. De Raad van State vernietigde besluiten nu heldere normen ontbreken. „Gezien de schaarse beschikbare ruimte zetten we vooral in op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken, inclusief normering. Zonnepanelen op land staan we alleen toe, als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden.”

Ook wordt ingezet op afbouw van gebruik van houtige biomassa. Onduidelijk is welk tijdspad hieraan gekoppeld wordt.

Nieuw regeerakkoordLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover