Nieuws/Binnenland
1689963841
Binnenland

Na geweld tegen Rotterdamse hulpverleners: uitgebreid onderzoek naar waarde bodycam

ROTTERDAM - Er komt een uitgebreid onderzoek naar de toegevoegde waarde van bodycams voor hulpverleners in Rotterdam. Hiermee moet geweld tegen verplegend personeel tegen worden gegaan.

Voor de zomer werd hierom gevraagd door PvdA-raadslid Steven Lammering in een debat over de mishandeling van ambulancepersoneel in Rotterdam-West. Toen de ambulancemedewerkers een onwel geworden iemand in de ambulance wilden onderzoeken werden ze uitgescholden en mishandeld waarna ze zich terug moesten trekken.

Dat was genoeg reden voor meerdere politieke partijen om een signaal af te geven dat ’iedereen moet afblijven van onze hulpmedewerkers’. Burgemeester Ahmed Aboutaleb had aangegeven te kijken wat er mogelijk is en na een eerste inventarisatie kondigt hij een groot onderzoek aan. „De mogelijkheden en beperkingen, voor zover tot nu toe bekend, zijn voor mij aanleiding om een interdisciplinair onderzoek te laten doen naar de toegevoegde waarde van de bodycam”, laat hij weten in een schrijven aan de gemeenteraad.

Juridische houdbaarheid

Eind volgend jaar hoopt de burgemeester de resultaten van het onderzoek te kunnen delen. Bij het onderzoek wordt naar meerdere aspecten gekeken. „Hierbij wordt onder andere gekeken naar de juridische houdbaarheid op het gebruik van de beelden, de temperende werking op de agressor en de wenselijkheid van de hulpverlener om de bodycam te gebruiken.”

Want niet alle verwachtingen komen overeen. De burgemeester wil een eensgezinde aanpak. „Ten aanzien van het gebruik van bodycams door hulpverleners zijn wenselijkheden, juridische mogelijkheden en verwachtingen momenteel divers.”

Privacy

Vanuit Ambulancezorg Nederland wordt vooralsnog niet enthousiast gereageerd op het plan. „Er is al eerder naar de behoefte geïnformeerd maar het is als niet nodig beoordeeld”, vertelt een woordvoerder. Dat heeft meerdere redenen. „De privacy van de patiënt komt in het geding, het handelen van de verpleegkundige wordt vastgelegd en ook al komt agressie weleens voor tegen het ambulancepersoneel is het geen schering en inslag.”

In Engeland is deze zomer juist besloten het ambulancepersoneel wel te voorzien van bodycams nadat het geweld tegen verplegend personeel weer was toegenomen voor het vijfde jaar op rij.

Toch hoopt Lammering dat bodycams bij hulpverleners dezelfde werking zal hebben als de bodycams bij boa’s. „Het kan de-escalerend werken en brengt ook daders in beeld”, stelde het raadslid in het debat.

Evaluatie

Uit een evaluatie in 2019 van het gebruik van bodycams door boa’s komt dat ook naar voren; de conclusie luidt dat ’de bodycam de-escalerend werkt.’ „We zien een afname van bedreigingen, verbale agressie en escalaties. Burgers gedragen zich beter en hierdoor voelen handhavers zich veiliger.”

Naast het onderzoek naar de mogelijke inzet van bodycams wordt ook werk gemaakt van een lokale voorlichtingscampagne over geweld tegen hulpverleners. „Geweld tegen hulpverleners is ontoelaatbaar en die boodschap kan niet vaak genoeg worden uitgedragen” stelt Aboutaleb.

Hij heeft contact gehad met vijftien regioburgemeesters om ze voor een campagne te polsen. Die ’staan open’ voor medewerking aan een dergelijke campagne. „Hierbij zal gekeken worden naar afstemming met zowel landelijke initiatieven, als lopende acties per organisatie. Deze campagne zal in het tweede kwartaal van 2022 worden georganiseerd.”