Nieuws/Binnenland
169683130
Binnenland

Limburgse politie ontslaat vijf agenten na intimidatie en schenden ambtsgeheim

HORST/MAASTRICHT - De Limburgse politie heeft vijf agenten ontslagen. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan een of meer vormen van ernstig plichtsverzuim, zoals pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden.

Al in juni is hen ontslag aangezegd maar donderdag kregen ze het definitieve besluit te horen, zei een woordvoerder van de politie. De agenten werkten bij de basiseenheid in Horst/Peel en Maas (Noord-Limburg). Zes andere agenten werden gestraft met degradatie, overplaatsing of het inleveren van salaris en verloven.

„Dit soort gedragingen zijn onacceptabel en dat is ook de reden waarom we zo stevig optreden”, aldus waarnemend politiechef eenheid Limburg, Inge Godthelp-Teunissen. „De samenleving waarvoor wij werken, moet kunnen rekenen op een betrouwbare politie. Dat is één van de pijlers waarop we een veilig Limburg bouwen.”

De politie startte in april 2019 met een disciplinair onderzoek waarbij in totaal werd gekeken naar de gedraging van elf medewerkers van het basisteam. Buiten deze elf agenten hoorde de politie nog eens 160 (oud-)medewerkers en leidinggevenden.

De Rijksrecherche stelt in opdracht van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek in naar mogelijk gepleegde strafbare feiten. Eerder maakte de politie al bekend dat de Rijksrecherche zo’n 1300 dossiers van de politie Horst onderzocht op mogelijke strafbare feiten van agenten, zoals valsheid in geschrifte. Het ging om dossiers waarbij de op non-actief gezette agenten tussen 2015 en 2019 betrokken zijn geweest.