Nieuws/Binnenland
1699946
Binnenland

Opnieuw jaar vertraging opening vliegveld

Minister past aanvliegroutes Lelystad aan

Den Haag - Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) ziet nu wel mogelijkheden om de aanvliegroutes naar Lelystad Airport te wijzigen. Eerder was dit volgens haar ministerie allemaal niet mogelijk.

Nu er nader onderzoek is gedaan blijkt dat vliegtuigen op sommige routes hoger kunnen vliegen en Ede kan worden ontzien door er met een boog om heen te vliegen. Bovendien ziet de bewindsvrouw nu kansen om vliegveld Teuge open te houden voor springvluchten. Haar voorganger stelde eerder dat het niet mogelijk was om deze recreatieluchthaven in stand te houden.

Ondanks alle positieve verbeteringen wil Van Nieuwenhuizen de opening van Lelystad Airport met een jaar uitstellen. ,,Ik wil het zorgvuldig doen en vind het realistisch om uit te gaan van 2020'', stelt de minister.

Opluchting

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer halen opgelucht adem nu het vliegveld een jaar later opent. „Zorgvuldigheid staat voorop. Goed dat de minister dit ook in ziet”, reageert CDA-Kamerlid Amhaouch. „Hierin komt zij tegemoet aan zorgen van inwoners.” Ook ChristenUnie-Kamerlid Bruins is tevreden: „De minister maakt daarmee de enige juiste keuze. Door de fouten die in het verleden zijn gemaakt, is het vertrouwen in de regio tot onder het nulpunt gedaald.”

D66-Kamerlid Paternotte vindt dat Lelystad niet geopend kan worden op basis van rammelend onderzoek: „Daarom maken we nu een pas op de plaats en is het goed dat de opening wordt uitgesteld. Eerst moet een onafhankelijke commissie beoordelen of er nú wel een deugdelijk onderzoek ligt over de gevolgen voor omwonenden en de leefomgeving, nu de fouten in de milieueffectrapportage zijn hersteld."

Voor de VVD was uitstel in het verleden onbespreekbaar. Maar Kamerlid Dijkstra laat nu weten „geen andere optie te zien.” De liberaal stelt dat het vertrouwen van omwonenden in de overheid ernstig geschaad is.

Oppositie

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden al langer dat Lelystad Airport uitgesteld moet worden. Sommige partijen zien liever dat het vliegveld helemaal nooit de deuren opent.

Minister Van Nieuwenhuizen licht haar besluit woensdag later op de dag toe in een persconferentie.

De opening van Lelystad Airport stond aanvankelijk gepland voor april 2019. In met name Gelderland en Overijssel is er veel weerstand ontstaan tegen de lage aanvliegroutes. Voor met name ChristenUnie en CDA waren de afgelopen weken lastig: de aanvliegroutes liggen recht boven gemeenten waar ze veel kiezers hebben.

Schiphol

Het nieuwe vliegveld zou duizenden vakantievluchten overnemen van Schiphol. Ondertussen komt Schiphol in de problemen door de extra vertraging. De luchtvaartsector zal extra uitstel aangrijpen om te pleiten voor versnelde groei op Schiphol. Dat levert weer een conflict op met de omwonenden aldaar.