Nieuws/Binnenland
1700157
Binnenland

Miljoenen voor eilandenvervoer Amsterdam

Amsterdam - Aan de oostkant van Amsterdam wordt komende jaren voor honderden miljoenen geïnvesteerd in drie nieuwe ov-verbindingen. Zo wordt de capaciteit van de IJtram (lijn 26) opgevoerd en wordt het traject verlengd. Ook komt er een extra tram- of busverbinding over een nieuw te bouwen Amsterdamsebrug. Daarnaast komen aan de oostkant van IJburg twee extra busverbindingen.

Het stadsbestuur heeft gisteren ingestemd met het besluit. De nieuwe verbindingen zijn hoog nodig, omdat het aantal woningen aan de oostflank van Amsterdam (Centrumeiland, Strandeiland en Zeeburgereiland (Sluisbuurt)), groeit van 10.000 nu naar ruim 30.000 rond 2037. „Om deze eilanden bereikbaar te houden, zijn maatregelen voor zowel ov als auto en fiets noodzakelijk”, aldus de gemeente.

Verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens van Verkeer en Vervoer maakt de plannen vandaag wereldkundig. Het ov-programma kost minimaal 330 miljoen euro. De gemeente heeft al 175 miljoen apart gezet vanuit grondexploitatie Sluisbuurt. „Hier zal nog geld bij moeten vanuit de Vervoerregio en vanuit het Rijk. De bereikbaarheid moet geregeld zijn op het moment dat de eerste bewoners er wonen”, zegt Litjens.

Autobereikbaarheid

Volgens de stadsbestuurder wordt ook gekeken naar autobereikbaarheid. Zo wordt onderzoek gedaan naar een ongelijkvloerse kruising van de IJburglaan en de Zuiderzeeweg, een verbeterde aansluiting met de A10 en aanpassingen om de doorstroming op IJburg te verbeteren.

Naast verlenging van de IJtram en de huidige busverbinding naar Amsterdam Noord (lijn 37) is er ook extra ov nodig om de oostflank goed te ontsluiten en de (nieuwe) eilandbewoners goede verbindingen te bieden. Niet alleen naar CS, maar ook naar de Indische buurt en verder de stad in, naar het zuidoosten van de stad en naar station Weesp.

15 trams per uur

De eerste fase van de verlenging van de IJtram naar Centrumeiland en Strandeiland is klaar in 2023. De tweede fase van de verlenging zal naar verwachting in 2028 gereed zijn. De stad en het GVB voeren op kortere termijn al verbeteringen door. Zo rijden vanaf 22 juli 2018 in de ochtend- en avondspits 15 trams per uur. Vanaf begin 2020 worden trams gekoppeld, hetgeen een verdubbeling van de capaciteit betekent. Volgens Litjens is een extra verbinding nodig die IJburg en Zeeburgereiland via de Amsterdamsebrug verbindt met de oostelijke binnenring (tram) of met de stations Muiderpoort en Amstel (bus).

Om aan de kwaliteit van een zogeheten HOV-verbinding te voldoen, moet de tram of bus een vrije baan krijgen. De bestaande Amsterdamsebrug is niet breed genoeg voor een vrije busbaan en niet sterk genoeg voor een tramlijn. Daarom wordt ook gestart met het in kaart brengen van de kosten en baten van een tweede brug.