Nieuws/Binnenland
170117579
Binnenland

VVD door de pomp, boosheid in achterban

Oppositie verbolgen over gedwongen asielopvang Tubbergen: ’Ongehoord besluit’

Dinsdagavond maakten Van der Burg en De Jonge bekend dat zij de gemeente Tubbergen opzij duwen door via de omgevingswet het dorpje Albergen een extra asiellocatie in de maag te splitsen.

Dinsdagavond maakten Van der Burg en De Jonge bekend dat zij de gemeente Tubbergen opzij duwen door via de omgevingswet het dorpje Albergen een extra asiellocatie in de maag te splitsen.

Den Haag - Kamerleden vanuit de oppositie zijn verbolgen over het ’ongehoorde besluit’ van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en CDA-minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Die drukken de komst van een asielopvanglocatie in het Twentse Tubbergen vanuit Den Haag door en overrulen de gemeente(raad). „Dit zal de weerstand alleen maar verscherpen”, zegt fractievoorzitter Joost Eerdmans van JA21. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans en VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans leggen zich neer bij de kabinetsingreep, hetgeen tot woede leidt in de eigen achterban.

Dinsdagavond maakten Van der Burg en De Jonge bekend dat zij de gemeente Tubbergen opzij duwen door via de omgevingswet het dorpje Albergen een extra asiellocatie in de maag te splitsen.

Dinsdagavond maakten Van der Burg en De Jonge bekend dat zij de gemeente Tubbergen opzij duwen door via de omgevingswet het dorpje Albergen een extra asiellocatie in de maag te splitsen.

Dinsdagavond maakten Van der Burg en De Jonge bekend dat zij de gemeente Tubbergen opzij duwen door via de omgevingswet het dorpje Albergen een extra asiellocatie in de maag te splitsen. Eerder verzette de gemeente zich tegen de komst van de asielzoekers. Het is voor het eerst dat dit zware middel wordt ingezet.

„Dit is echt een ongehoord besluit, zeer vergaand en met een enorme precedentwerking”, zegt JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans. „Er wordt niet eens meer lokaal draagvlak gezocht, maar op een bewuste confrontatie aangestuurd. En intussen blijft het maar doorgaan met de instroom, het échte probleem.”

PVV-leider Wilders rept over het ’einde van de democratie’ en spreekt over ’gelukszoekers’. „Dit kabinet gedraagt zich als een totalitaire bezetter die lak heeft aan de lokale democratie.” SPG-Kamerlid Roelof Bisschop noemt de kabinetsaanpak ’dweilen met de kraan open’. „Zonder instroombeperkende maatregelen, zonder effectief uitzettingsbeleid, zonder stevige aanpak overlastgevers…”

Gelijk na het besluit lieten Twentse VVD’ers hun woede over het besluit al blijken. Ook de vleugel ’klassiek liberaal’ uit zich kritisch. „Het huis van Thorbecke staat in brand, aangestoken door onze eigen VVD.” Leon van Noort en Jan Veerenhuis houden hun eigen partij aan eerdere ’stoere woorden’ over een asielstop, schrijven ze. Ze hekelen het verplicht kunnen aanwijzen van gemeentes voor extra opvang. Ook willen ze dat de Kamerfractie met moties of een initiatiefwetsvoorstel daadwerkelijk zaken vastlegt. „En indien die dwangwet er komt deze dan ook direct naar de prullenbak verwijst en vooral eist dat de instroom wordt beperkt aangevuld met een vergroting van de uitwijzingen.”

’Niet een structurele oplossing’

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans laat echter weten dat de Tweede Kamerfractie door de pomp is. „Vreselijk dat we in deze situatie zitten”, zegt ze. „Dit is ook niet een structurele oplossing. Het punt is: wat is het alternatief? Dat is dat er mensen buiten slapen, die afweging moet je maken.” Eerdere harde taal vanuit haar fractie - Kamerlid Ruben Brekelmans opperde een asielstop en grenscontroles - neemt ze niet in de mond. Ze verwacht wel ’actie’ van het kabinet voor een ’structurele oplossing’.

Hermans zegt dat ze ’dondersgoed begrijpt dat mensen geschrokken zijn’ omdat mensen ’vrij last-minute geïnformeerd zijn’. „Dat vind ik ook vervelend, want dit betekent wel iets voor een plaats als Tubbergen, als zoiets gebeurt.”

Brekelmans gaat het besluit ook niet blokkeren. In een schriftelijke reactie meldt hij: „De enige structurele oplossingen voor de huidige asielcrisis zijn het beperken van de instroom, het versnellen van de doorstroom van statushouders, en het vergroten van de uitstroom van uitgeprocedeerden. Dat het kabinet dit soort noodmaatregelen moet nemen om te voorkomen dat honderden asielzoekers op straat rondzwerven vind ik onwenselijk. Het was te verwachten dat hier in de gemeente onrust over ontstaat. Dit tast het draagvlak voor asielopvang verder aan.”

Heftig besluit

Coalitiepartij D66 schaart zich achter de ingreep. „Het is een heftig besluit, maar het moet om te voorkomen dat mensen geen dak boven hun hoofd hebben”, stelt Anne-Marijke Podt. CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg spreekt over ’solidariteit’ en wil een ’eerlijke spreiding tussen alle gemeenten’. Slootweg: „Wat het CDA betreft gebeurt dat in eerste instantie in goed overleg met die gemeente en altijd met oog voor de lokale situatie. Dat deze stap richting Tubbergen wordt gezet, roept bij mij dan ook vragen op omdat ik begrepen heb dat de gemeente mee heeft gewerkt aan het vinden van andere oplossingen die beter passen bij die lokale context.”