Nieuws/Buitenland
1705690
Buitenland

EU-hof tikt Polen op vingers over vieze lucht

LUXEMBURG - De luchtkwaliteit in Polen voldoet niet aan de Europese eisen. Het land leeft de wetgeving voor de toegelaten concentraties fijn stof niet na en overschrijdt herhaaldelijk de drempels van fijn stof en stikstofdioxide, stelt het Europees Hof van Justitie.

Polen werd eind 2015 door de Europese Commissie voor het EU-hof gedaagd omdat het land de EU-wetgeving volgens haar aan zijn laars lapt. Sinds 2008 is een richtlijn van kracht om de luchtvervuiling in de 28 lidstaten te bestrijden. Dagelijks en ook jaarlijks mogen schadelijke stoffen in de lucht niet boven een bepaald maximum komen.

Tussen 2007 en 2015 werden de grenzen voor fijn stof in 35 van de 46 zones waarin de luchtkwaliteit in Polen wordt gemeten echter overschreden. In negen van die zones gebeurde dat ook met de jaarlijkse limiet.

Zo snel mogelijk handelen

Polen moet nu zo snel mogelijk handelen om aan de EU-regels te voldoen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Als de regering in gebreke blijft hangt haar een boete boven het hoofd.