Nieuws/Binnenland
1706256
Binnenland

Politiechef Ad Smit: ’Berichten over ontslag voorbarig’

AMSTERDAM - Politiecommissaris Ad Smit noemt het nieuws dat hij zou worden ontslagen ’voorbarig’. Zijn advocaat Job Knoester zegt in een reactie: “Verschillende media melden vandaag dat politiebaas Ad Smit deze week zal worden ontslagen. Deze conclusies zijn voorbarig. In ieder geval is hiervan bij Ad Smit niets bekend”, aldus de zegsman.

„Opmerkelijk is ook dat het NRC meldt dat een eventueel beroep tegen ontslag vermoedelijk niet tot een ander besluit zal leiden. Naast het feit dat niet valt in te zien op grond waarvan het NRC de deskundigheid kan worden toebedeeld om op voorhand de uitkomst van complexe procedures te voorspellen is dit misleidend.”

’Uitgaven in verband met relatiebeheer’

Volgens Knoester heeft Ad Smit tijdens een imposante carrière bij de politie veel betekend voor de veiligheid van de stad Amsterdam. “Hij heeft van meet af aan gesteld slechts gedragingen te hebben verricht in overleg met of met medeweten van zijn meerderen bij de politie. In dit kader deed hij uitgaven in verband met relatiebeheer. Te denken valt aan beloning van collega’s en representatie,” aldus Knoester.

“Daarnaast heeft Ad Smit ook zelf beloning ontvangen voor zijn eigen jarenlange inzet voor het korps. Van belang is dat Ad Smit twee keer per jaar verantwoording voor zijn budget moest afleggen bij de korpsleiding. Bij deze resultaat verwantwoordelijkheid kwam ook representatie en beloning aan de orde. Nooit is hierbij een probleem gesignaleerd.”

’Veel vertrouwen’

Ad Smit ziet een eventuele strafvervolging met veel vertrouwen tegemoet, stelt Knoester. “Als het NRC en Parool voorspellend blijken te hebben gepubliceerd zal Ad Smit zich verweren tegen ontslag,” zegt hij. Door Ad Smit is inmiddels aangifte gedaan tegen de politie van het lekken op meerdere momenten. De huidige publicaties van het NRC en Parool zullen daarbij worden betrokken.