Nieuws/Binnenland
1709359
Binnenland

Burgemeester oogst verbazing met uitspraken

Van Aartsen noemt salafisme ’helemaal geen stroming’

Jozias van Aartsen, tijdelijk burgemeester van Amsterdam, op archieffoto.

Jozias van Aartsen, tijdelijk burgemeester van Amsterdam, op archieffoto.

Amsterdam - Waarnemend burgemeester Van Aartsen van Amsterdam vindt dat de gemeente salafistische jongeren in de stad ’de hand moet reiken’. Hun orthodoxe gedachtegoed „moeten we accepteren”. Volgens de tijdelijke eerste burger is salafisme „helemaal geen stroming binnen de moslimgemeenschap”.

Jozias van Aartsen, tijdelijk burgemeester van Amsterdam, op archieffoto.

Jozias van Aartsen, tijdelijk burgemeester van Amsterdam, op archieffoto.

Deze constatering staat haaks op het overheidsbeleid. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding noemde het salafisme in 2008 al een ’ultra-orthodoxe’ stroming binnen de islam „waarvan de grondbeginselen op gespannen voet staan met de fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat.”

Van Aartsen zei donderdag tegen de gemeenteraad: „Het continu hameren op salafisme en het gevaar daarvan benadrukken, moet dat?” Van Aartsen: „In het gros van de gevallen zijn mensen in meer orthodoxe moskeeën, helemaal niet geneigd tot radicale daden.”

’Orthodox kan ook positief zijn’

Dat gebeurde in een debat over de problemen bij de bestrijding van radicalisering, die aan het licht kwamen na het strafontslag van Saadia Ait-Taleb. In een maandag verschenen zeer kritisch rapport werd door hoogleraar terrorismebestrijding Beatrice de Graaf gewaarschuwd dat de rol van religie te lang onbenoemd bleef en dat dit de problemen verergerde.

2017-12-07 14:34:02 AMSTERDAM - Jozias van Aartsen bij de raadscommissie Openbare Orde en Veiligheid.

2017-12-07 14:34:02 AMSTERDAM - Jozias van Aartsen bij de raadscommissie Openbare Orde en Veiligheid.

Van Aartsen zei dat door het ’continu’ over bepaalde salafistische moskeeën te hebben, ’vervuiling van het debat’ plaatsvindt. Hij verwees naar de as-Soennah moskee in Den Haag, waar hij eerder burgemeester was. „Dat is een moskee die altijd werd vereenzelvigd met een vorm van geloof wat tot grote ellende zou kunnen leiden. Nadat daar een imam is vertrokken, is de moskee een orthodoxe moskee gebleven, maar die zo’n positieve bijdrage levert aan de gemeenschap. Dit type moskeeën is er in Amsterdam ook.”

De afgelopen jaren werden in veel Amsterdamse moskeeën pogingen gedaan liberale stromingen de kop in te drukken, ten gunste van salafistisch georiënteerde besturen en imams. Rond enkele van deze moskeeën hebben jihadisten jongeren uit Amsterdam geronseld om de wapens op te pakken in het Midden-Oosten.

’Noem het beestje bij de naam’

Bij de dienst Openbare Orde en Veiligheid was volgens hoogleraar Beatrice de Graaf sprake van een ’religieuze kramp’, waardoor niet gezegd mocht worden dat de islam een belangrijke bron van radicalisering is.

Volgens hoogleraar De Graaf viel de ‘Amsterdamse aanpak’ in de beeldvorming op door „een ongemakkelijke houding ten aanzien van het vraagstuk van de raakvlakken tussen terrorisme/radicalisering en religie. Wellicht mede vanuit die ‘religieuze kramp’ lijkt het debat hierover, met lokale gemeenschappen, experts of ervaringsdeskundigen uit andere steden, te weinig gevoerd te zijn.” In andere steden zijn wel structureel en periodiek zogeheten ‘bondgenotengesprekken’. Daar schuiven leiders en voorzitters van religieuze gemeenschappen, buurtwerkers en specialisten van de politie of de stad aan „om de temperatuur in de stad, binnen en tussen gemeenschappen te peilen”.

Het CDA was de enige partij die zich keerde tegen de opstelling van de burgemeester. „Het lijkt er wel op of hij last heeft van dezelfde religieuze krampen die de problemen op de afdeling radicalisering de afgelopen jaren hebben verergerd”, zei fractievoorzitter Diederik Boomsma. Hoe Van Aartsen de salafisten de hand wil reiken, wil hij voor de zomer per brief laten weten aan de gemeenteraad.