Nieuws/Binnenland
1724103
Binnenland

Inspectie tikt korps op de vingers

’Schietbanen politie onveilig’

Agenten oefenen op de schietbaan in Den Haag. De baan in Amsterdam bleek na controle van de inspectie onveilig te zijn. De bond eist dat de schietbaan per direct dicht gaat.

Agenten oefenen op de schietbaan in Den Haag. De baan in Amsterdam bleek na controle van de inspectie onveilig te zijn. De bond eist dat de schietbaan per direct dicht gaat.

Amsterdam - De schietbanen van de politie zijn onveilig, waardoor agenten gevaar lopen. Beloofde, veiligheidscontroles worden niet uitgevoerd. Ook zijn er gezondheidsrisico’s. De politiebond ACP wil dat de schietbaan in Amsterdam meteen wordt gesloten.

Agenten oefenen op de schietbaan in Den Haag. De baan in Amsterdam bleek na controle van de inspectie onveilig te zijn. De bond eist dat de schietbaan per direct dicht gaat.

Agenten oefenen op de schietbaan in Den Haag. De baan in Amsterdam bleek na controle van de inspectie onveilig te zijn. De bond eist dat de schietbaan per direct dicht gaat.

Dat zegt bondsvoorzitter Gerrit van de Kamp. De Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt vorig jaar onderzoek te hebben gedaan op de schietbaan van de politie in Amsterdam, na een klacht van de ACP.

Gehoorschade

Schietinstructeurs en andere politiemensen uit verschillende eenheden in Nederland hebben zich in de afgelopen twee jaar beklaagd bij de bond over ernstige gehoorschade en klachten aan de luchtwegen. Die zouden ze hebben opgelopen op de schietbanen.

De inspectie legde op de baan in Amsterdam tal van tekortkomingen bloot. Een risicoanalyse van de politie was gebaseerd op verkeerde berekeningen en onvoldoende onderbouwd. Bovendien werd vastgesteld dat er onvoldoende aandacht is voor controle, onderhoud en voorlichting aan schietende politiemensen.

Woordvoerder Paul van der Burg van de inspectie bevestigt het onderzoek in Amsterdam en de vastgestelde tekortkomingen. „De bal ligt bij de politie. Die krijgen nu de tijd om met verbeteringen te komen.”

De politiebond ACP eist nu van de korpsleiding dat de schietbaan in Amsterdam per direct tijdelijk wordt gesloten.

Verouderd

Volgens de bond neemt de korpsleiding een loopje met de belangrijke controles op de schietbaan. In 2015 is afgesproken dat iedere baan jaarlijks onderworpen zou worden aan een controle door een speciaal aangestelde inspectiecommissie. Maar de bond stelt nu dat er wordt gewerkt met een zwaar verouderde baaninstructie uit 1995. De toetsing vindt dus plaats op basis van niet meer geldende voorwaarden.

Sinds enkele jaren hanteert de politie een nieuw dienstwapen, de Walther P99Q. Die produceert een veel harder geluid dan het vorige wapen. Volgens de bond ACP is echter nooit onderzocht of de banen en de gehoorbeschermingsmiddelen hierop aangepast hadden moeten worden.

„De korpsleiding moet afspraken over veiligheidscontroles nakomen. De veiligheid van onze politiemensen staat voor ons voorop”, aldus Van de Kamp.

Een woordvoerster van de korpsleiding laat in een reactie weten dat ’net als voor de vakbonden, voor de politie als werkgever het belang van de veiligheid en gezondheid van de mensen voorop staat’. „Daartoe zijn ook het afgelopen jaar weer alle schietbanen onderzocht. Vanzelfsprekend komen waar nodig maatregelen.”