Nieuws/Binnenland
1728749830
Binnenland

Coronavariant BQ.1 is dominant geworden in Nederland

BILTHOVEN - Een andere versie van het coronavirus zorgt momenteel voor de meeste besmettingen. BQ.1, een subvariant van omicron, is in de afgelopen weken dominant geworden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de virusversie ook een tijdje dominant blijft. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen er zieker van worden dan van eerdere varianten.

Het aantal bevestigde besmettingen blijft stabiel. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 5900 positieve tests. Dat is 1,5 procent meer dan in de week ervoor. Het werkelijke aantal kan hoger zijn, want het RIVM registreert alleen de uitslagen van coronatests die op de GGD-locaties zijn uitgevoerd. Zelftests thuis worden niet meegerekend.

Ook het aantal ziekenhuisopnames verandert nauwelijks. In de afgelopen week belandden 347 mensen vanwege hun coronaklachten in een ziekenhuis. Een week eerder waren er (na correctie) 429 ziekenhuisopnames door toedoen van het virus. In de weken ervoor lag de instroom steeds rond de 350 mensen.

Omdat het aantal positieve tests tegenwoordig zo weinig zegt over de stand van de epidemie, gebruikt het RIVM ook andere manieren om de verspreiding van het coronavirus in de gaten te houden. Zo meet het instituut hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zitten. Daar is een toename te zien, maar vergeleken met de eerdere coronagolven gaat het om lage concentraties. In de verpleeghuizen stijgt het aantal vastgestelde coronabesmettingen wel. Vorige week zijn daar ruim 800 bewoners positief getest.

In de afgelopen week hebben bijna 43.000 mensen de herhaalprik tegen het coronavirus laten zetten. Voor het eerst sinds het begin van de vaccinatiecampagne zakt het weekcijfer tot onder de 50.000. De vaccinatielocaties krijgen gemiddeld nog zo'n zeventig bezoekers per dag over de vloer. De opkomst daalt al weken.

Volgens de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben nu in totaal ruim 3,98 miljoen mensen de herhaalprik gehad. Iedereen van twaalf jaar en ouder die de eerste prik of prikken (de basisserie) heeft gehad, komt in aanmerking voor de herhaalde vaccinatie. Van die groep heeft zo'n 31 procent zich laten vaccineren. De opkomst is lager dan bij eerdere prikrondes.

Op het hoogtepunt van de campagne, half oktober, zetten de vaccineerders ongeveer 600.000 herhaalprikken per week. Dat komt neer op meer dan 85.000 inentingen per dag.

De opkomst is het grootst onder ouderen. Bijna 62 procent van de 60-plussers heeft de herhaalprik gehad, en onder 75- tot 85-jarigen ligt dat rond de 70 procent. Bij jonge kinderen is de opkomst circa 2 procent.