Nieuws/Binnenland
1729849844
Binnenland

Tekort aan water dreigt in delen van het land

Een boer beregent zijn akker. Wegens aanhoudende droogte geldt in sommige regios een sproeiverbod. Er mag geen sproeiwater meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen.

Een boer beregent zijn akker. Wegens aanhoudende droogte geldt in sommige regios een sproeiverbod. Er mag geen sproeiwater meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen.

LELYSTAD - In delen van het land, en met name in het oosten en zuiden, dreigt door de droogte een tekort aan water te ontstaan. Het neerslagtekort is dit jaar tot nu toe hoger dan ooit. De waterstand in de grote rivieren is laag en neemt verder af. Daarom gaan waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies bovenregionaal samenwerken. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LWC) is opgeschaald en coördineert samen met de Regionale Droogte Overleggen (RDO-en).

Een boer beregent zijn akker. Wegens aanhoudende droogte geldt in sommige regios een sproeiverbod. Er mag geen sproeiwater meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen.

Een boer beregent zijn akker. Wegens aanhoudende droogte geldt in sommige regios een sproeiverbod. Er mag geen sproeiwater meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen.

Volgens de LCW is de drinkwatervoorziening vooralsnog niet in gevaar. De aanvoer van water uit de Rijn en de Maas is lager dan normaal, maar nog voldoende om drinkwater van te maken. De LCW verwacht niet dat de aanvoer van rivierwater binnen afzienbare tijd zal verbeteren, aangezien langere tijd geen regen wordt verwacht.

Fruit

De landbouw heeft op een aantal plekken in het land last van de droogte, die nu al twee maanden voortduurt. Met name de fruitteelt in Zeeland en gewassen in Zuid-Limburg hebben te maken met een groeiachterstand. Ook op de hoge zandgronden vermindert de groeikracht van de gewassen. Daar is ook al weken sprake van een sproeiverbod. De scheepvaart kan minder lading vervoeren omdat de waterstand in de rivieren te laag is.

De LCW verwacht dat droogval van veengebieden onvermijdelijk is. Op lage zandgronden vallen beken en vennen droog, wat voor grote natuurschade zorgt. Ook op andere plaatsen stromen watergangen niet of minder goed door. In het westen van het land ontstaat hier en daar verzilting.

Voor de komende tien dagen wordt in Nederland vrijwel geen regen verwacht. Door het watertekort kan de zogenoemde verdringingsreeks in werking treden. Dat zijn afspraken over de verdeling van het beschikbare zoetwater. Volgens de verdringingsreeks hebben dijken en natuur voorrang. Dan volgen drinkwater- en energievoorziening en daarna pas water voor besproeiing, recreatie, binnenvisserij en scheepvaart.