Nieuws/Binnenland
1742263903
Binnenland

Rapport Wouter Bos: ouderen moeten vaker de knip trekken

Een oudere dame bergt haar spullen op in verhuisdozen in een verzorgingshuis. Steeds meer verzorgingshuizen sluiten hun deuren, waardoor bewoners worden genoodzaakt elders woonruimte te zoeken.

Een oudere dame bergt haar spullen op in verhuisdozen in een verzorgingshuis. Steeds meer verzorgingshuizen sluiten hun deuren, waardoor bewoners worden genoodzaakt elders woonruimte te zoeken.

Den Haag - Het roer moet om in de ouderenzorg. Dat constateert een onderzoekscommissie onder leiding van PvdA’er Wouter Bos. Ons land is volgens hem nog veel te laks met het bouwen van geschikte woningen voor senioren. Ook moet het zorgstelsel opnieuw op de schop door ouderen voor meer zaken zelf de knip te laten trekken, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, maaltijden en woonkosten.

Een oudere dame bergt haar spullen op in verhuisdozen in een verzorgingshuis. Steeds meer verzorgingshuizen sluiten hun deuren, waardoor bewoners worden genoodzaakt elders woonruimte te zoeken.

Een oudere dame bergt haar spullen op in verhuisdozen in een verzorgingshuis. Steeds meer verzorgingshuizen sluiten hun deuren, waardoor bewoners worden genoodzaakt elders woonruimte te zoeken.

De ouderenzorg staat al enige tijd onder druk. Onze bevolking vergrijst en aan zorgverleners is een schreeuwend tekort. Het Centraal Planbureau waarschuwde recent dat de kosten voor de zorg uit de hand dreigen te lopen.

’Ga (ver)bouwen!’

Waar ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra nogal eens tegenaan lopen is dat patiënten na een behandeling weer naar huis kunnen, mits hun woning kan worden aangepast. Aan zulke woningen is echter een schreeuwend tekort. „Ga (ver)bouwen!”, is dan ook de tip die met stip op één staat in het advieslijstje van Bos.

De commissie wil daarnaast dat woningcorporaties meer mogelijkheden krijgen om tussenvormen te bouwen, zoals kangoeroe-woningen: huizen met twee voordeuren, maar ook een tussendeur zodat de ene bewoner de andere mantelzorg kan geven.

De commissie-Bos is ingesteld op initiatief van D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Zij wilde dat onderzocht werd wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden. Dit plan kreeg een ruime Kamermeerderheid.

Zelf de knip trekken

Een van de meest in het oog springende adviezen is dat senioren volgens de commissie-Bos vaker zelf de knip moeten trekken voor kosten voor wonen, maaltijden en het huishouden, inclusief huishoudelijke hulp. Nu is dat iets dat via de zorgverzekeringswet loopt en betalen ouderen daar vaak alleen een financiële bijdrage voor. De commissie is het daarmee niet eens. „Verzekeren is voor onvoorziene kosten”, staat in het rapport „De kosten van wonen, maaltijden en huishouden, inclusief huishoudelijke hulp horen dus niet in een collectieve verzekering.”

Dit principe van ’scheiden van wonen en zorg’ zou eigenlijk door de gehele ouderenzorg moeten gebeuren, vindt Bos. Dus ook in verpleeghuizen. Toch pleit hij daar op dit moment nog niet voor. Dit zou voor verpleeghuisbewoners namelijk te grote inkomenseffecten hebben. Hij oppert daarom om het nu eerst bij nieuwe woonvormen standaard toe te passen. Wel moet worden onderzocht hoe het scheiden van wonen en zorg in de toekomst in verpleeghuiszorg zou uitpakken. „En wat de huishoudelijke hulp betreft kan het wellicht de moeite waard zijn overheveling naar de bijzondere bijstand te overwegen, zodat deze voorziening voor de meest kwetsbaren beschikbaar blijft”, zegt hij.

Hiaten

Voor het onderzoek voerde de commissie-Bos de afgelopen periode tal van gesprekken met ouderen, mantelzorgers, zorgverleners en deskundigen. Daarbij zijn de onderzoekers op nogal wat hiaten gestuit in de manier waarop de zorg aan senioren momenteel is geregeld. Het is zorgminister De Jonge (CDA) die daarvoor verantwoordelijk is.

In het rapport staan nog veel meer adviezen die de zorg voor senioren toekomstbestendig moeten maken. Zo valt er nog veel winst te behalen met het digitaliseren van de zorg door technische innovaties in te zetten. Wie wil, kan op de voorstellen reageren. De reacties worden verwerkt in een eindrapport dat nog voor de zomer moet verschijnen.