Nieuws/Binnenland
1743473
Binnenland

Vroegtijdig afschieten grazers onderzocht

DEN HAAG - De Dierenbescherming wil met eigen ogen zien of hoefdieren in de Oostvaardersplassen zijn afgeschoten voordat sprake was van onnodig lijden. Daartoe gaat de organisatie volgende week vrijdag samen met Staatsbosbeheer een zogenoemde quick scan in het gebied uitvoeren.

Het beleid van ’vroeg reactieve afschot’ staat volgens de Dierenbescherming niet ter discussie. „Het gaat om de vertaling naar de praktijk”, aldus de organisatie, die zegt de afgelopen tijd veelvuldig te zijn gebeld over de dieren in het gebied.

De Dierenbescherming is er voor om wilde hoefdieren in grote natuurgebieden waarvan duidelijk is dat zij de winter niet zullen overleven tijdig af te schieten. Volgens de organisatie levert een dergelijke aanpak veel welzijnsvoordelen op. De organisatie ziet bijvoeren en het toedienen van anticonceptie juist niet zitten.

Veel kritiek

De afgelopen tijd was er veel kritiek over hoe wordt omgegaan met dieren in de Oostvaardersplassen. In de winter gaan in het gebied veel dieren dood. Critici wijzen er onder meer op dat de dieren niet naar elders kunnen trekken om voedsel te zoeken, aangezien er hekken om het gebied heen staan.

Donderdag besloot de provincie Flevoland vanwege de „maatschappelijke bezorgdheid” de zogeheten grote grazers tijdelijk bij te voeren om ze door de extreem koude periode heen te helpen. Het bijvoeren gaat door totdat er weer genoeg voedsel op het terrein is.

Quick scan

De quick scan wordt volgende week vrijdag uitgevoerd door een programmamanager van de Dierenbescherming, een dierkundige wetenschapper, een dierenarts en een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

De Dierenbescherming wil met de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer verder praten over de kwestie.