Nieuws/Binnenland
1748281835
Binnenland

Rechtbank: provincie moet vergunning voor Amercentrale herzien

De RWE Amercentrale in Geertruidenberg.

De RWE Amercentrale in Geertruidenberg.

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch vindt dat in het stikstofdossier nog altijd sprake is van „dweilen met de kraan open”, maar stelt daar in een uitspraak over de Amercentrale nieuwe grenzen aan. Het vonnis begint met stevige kritiek op de overheid.

De RWE Amercentrale in Geertruidenberg.

De RWE Amercentrale in Geertruidenberg.

„Inmiddels houdt de stikstofcrisis de gemoederen al ruim tweeënhalf jaar bezig”, schrijven de rechters. Weliswaar is begin dit jaar nieuwe wetgeving aangenomen om de natuur beter te beschermen tegen stikstofschade, maar „zolang ongelimiteerd gebruik kan worden gemaakt van bestaande rechten uit het verleden is dit dweilen met de kraan open”, stelt de rechtbank vast.

De rechter vernietigde in het vonnis de natuurvergunning van de energiecentrale in Geertruidenberg. Die draait van oudsher op steenkool en de laatste jaren grotendeels op biomassa. De provincie Noord-Brabant moet binnen een halfjaar een nieuw en beter gemotiveerd besluit over de vergunning nemen. In de tussentijd mag de centrale in bedrijf blijven.

In de uitspraak stellen de rechters paal en perk aan het verwerken van oude rechten in nieuwe vergunningen. Dat mag wat de rechters betreft alleen als wordt aangetoond met welke „andere passende maatregelen” een daling van de stikstofdepositie op natuurgebieden wordt gerealiseerd. Zonder zulke eisen zou stikstofruimte die ooit is vergund „tot in de lengte der dagen” gebruikt kunnen worden, zonder dat de gevolgen voor de natuur goed zijn beoordeeld.

Stikstofneerslag

De Amercentrale, die al sinds 1952 elektriciteit en warmte opwekt, veroorzaakt stikstofneerslag op nagenoeg alle beschermde Natura 2000-gebieden in Nederland. Dat blijkt uit berekeningen die bij de natuurvergunning zijn gemaakt. Die zogeheten depositie begint al direct naast de centrale, want daar ligt de Biesbosch. Te hoge concentraties stikstofoxiden zijn schadelijk voor de natuur. Een beperkt aantal soorten, zoals brandnetels en grassen, gaat er sneller van groeien. Dat gaat ten koste van andere plantensoorten. Zo kan de soortenrijkdom verschralen. Ook voor de luchtkwaliteit en de gezondheid zijn stikstofoxiden schadelijk.

Milieuorganisatie MOB, die de zaak had aangespannen, ziet in de opmerkingen van de rechtbank haar gelijk bevestigd. „Dit is precies het standpunt dat MOB sinds de nieuwe wet onophoudelijk heeft gecommuniceerd naar LNV (het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, red)”, laat voorzitter Johan Vollenbroek weten. Voor het nieuwe kabinet ziet hij „werk aan de winkel” om een „compleet falen” van de stikstof- en natuurwetgeving te voorkomen.

Eigenaar RWE laat in een eerste reactie weten blij te zijn dat de centrale kan blijven doordraaien. Het Duitse energiebedrijf bestudeert het vonnis en gaat in overleg met de provincie Noord-Brabant.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop