Nieuws/Binnenland
1750851140
Binnenland

Amsterdam doet vuilverbrander AEB in de verkoop

AMSTERDAM - Het is nog maar de vraag of Amsterdam het afval uit de hoofdstad in de toekomst blijft verbranden bij het eigen Afval Energie Bedrijf, waarvan de aandelen nu nog voor honderd procent in eigendom van de gemeente Amsterdam zijn. Die worden allemaal verkocht, zo blijkt uit een brief van het stadsbestuur.

Vorig jaar moest de gemeente Amsterdam met tachtig miljoen euro bijspringen om een faillissement van de afvalverbrander, die ook warmte voor de stadverwarming levert, te voorkomen. Tot nu toe is daarvan 35 miljoen euro aan AEB verstrekt. Een snelle verkoop van de AEB aan afvalverwerker Beelen -zoals door toenmalig D66-wethouder Udo Kock werd voorgesteld – werd geblokkeerd door het linkse college. Kock stapte daarna op.

Nu is het voornemen van het stadsbestuur om alle aandelen die de gemeente in AEB heeft te verkopen door middel van een ’competitief verkoopproces’. Het uitgangspunt is dat de gemeente het huidige afvalverwerkingscontract -dat tot eind 2020 loopt- in stand houdt, maar geen nieuw verlengd contract meegeeft bij de verkoop van AEB aan een andere marktpartij.

„Dit geeft de gemeente de flexibiliteit om – na afloop van het huidige afvalverwerkingscontract – voor de gemeentelijke vraag op het gebied van afvalverwerking de meest economisch voordelige afvalverwerker te contracteren middels aanbesteding, eventueel samen met omliggende gemeenten in de metropoolregio.” Er wordt dan gezocht naar de afvalverbrander met de beste aanbieding op basis van prijs, duurzaamheid en circulariteit. Het contract betreft circa 15 procent van het verwerkingsvolume van AEB. De inschatting bij het Amsterdamse college is nu dat de afvalverwerkingstarieven op termijn dalen vanwege marktontwikkelingen en overcapaciteit.

Een aantal publieke taken op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking komt na de verkoop wel terug bij de gemeente, zoals het beheer en de exploitatie van de recyclepunten waar Amsterdammers grofvuil en klein chemisch afval kunnen wegbrengen. Ook het verkopen van de gescheiden ingezamelde afvalstromen, zoals papier, glas en textiel, wordt weer een gemeentelijke taak. Hierdoor komen zo’n 55 medewerkers in dienst bij de gemeente.

Het besluit van het Amsterdamse college wordt naar verwachting dit voorjaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Het verkoopproces zal naar verwachting tot einde 2020 in beslag nemen. Volgens de Amsterdamse wethouder Victor Everhardt (Financiën en Deelnemingen) brengt dit besluit de verkoop van AEB een belangrijke stap verder om weer ’financieel gezond’ te worden.