Nieuws/Binnenland
1757254370
Binnenland

CBS: daling lijkt te stagneren

Jeugd pleegt meer ernstige delicten

DEN HAAG - De daling van de jeugdcriminaliteit in Nederland lijkt de laatste jaren te stagneren, meldt het CBS. Zo gaven in 2020 evenveel minderjarigen (12- tot 18-jarigen) aan een delict te hebben gepleegd als in 2015, namelijk 37 procent.

Ook groeide het aantal door de politie geregistreerde minderjarige verdachten per duizend leeftijdgenoten in 2019 vergeleken met een jaar eerder licht (5 procent erbij), om in 2020 weer wat af te nemen (9 procent eraf). Tussen 2015 en 2021 nam de jeugdcriminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen (18 tot 23 jaar) wel verder af, vergeleken met de vijftien jaar daarvoor. Onder jongvolwassenen was het aandeel dat zelf aangeeft een delict te hebben gepleegd in 2020 bijvoorbeeld lager dan in 2015.

Het CBS vindt het nog te vroeg om te bepalen of de daling van de jeugdcriminaliteitscijfers die sinds 2007 was ingezet doorzet, stagneert of omslaat in een stijging.

De afgelopen jaren zijn er volgens het CBS wel enkele opvallende uitzonderingen op de ingezette dalingen te zien. Zo lijken de zaken die binnen het strafrecht worden afgehandeld ernstiger en complexer te worden. Ook is het aantal door justitie veroordeelde minderjarige daders van doodslag sinds 2016 met meer dan de helft gestegen naar 45 in 2019. Tegelijkertijd nam het aantal veroordeelde minderjarige daders van misdrijven waarbij met geweld geld wordt buitgemaakt met 13 procent toe naar 604 in 2019.

Daarnaast was het aandeel minderjarigen en jongvolwassenen dat door de politie als verdachte van een wapenincident werd geregistreerd in 2020 respectievelijk 2 en 11 procent hoger dan het jaar ervoor. Het aantal daders van zware mishandeling bleef gelijk. Hoewel het hier absoluut gezien om kleine aantallen jeugdigen gaat binnen het zicht van justitie, betreft het wel ernstige misdrijven met een grote impact op slachtoffer en maatschappij, aldus het CBS.