Nieuws/Binnenland
1760420
Binnenland

Geen referendum over nieuwe burgemeester Amsterdam

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen

Amsterdam - De nieuwe burgemeester van Amsterdam kan niet middels een referendum gekozen worden. Het plan van de stichting Meer Democratie om het volksinitiatief ‘Wij willen onze burgemeester kiezen’ wordt door het stadsbestuur van Amsterdam naar de prullenbak verwezen.

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen

De stichting wilde een referendum organiseren om de nieuwe Amsterdamse burgemeester te verkiezen, waar onder andere D66 en GroenLinks in de gemeenteraad wel oren naar hadden. Volgens het stadsbestuur is dit juridisch niet mogelijk.

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen heeft de referendum- en adviescommissie, onder voorzitterschap van prof. Wim Voermans, om advies gevraagd over de haalbaarheid van het referendum. Het houden van een volksraadpleging lijkt volgens de deskundigen in strijd met de Gemeentewet en de eigen regels over het houden van een referendum.

De deskundigen stellen dat bij de sollicitatieprocedure voor het burgemeestersambt sprake is van vertrouwelijkheid van de namen van de kandidaten en dat die wet geen ruimte biedt om een burgerraadpleging over de kandidaten te houden. In de Amsterdamse verordening is bovendien opgenomen dat een referendum of volksraadpleging nooit over een individuele kwestie mag gaan. “Tot slot biedt de verordening alleen een mogelijkheid om een stelling voor te leggen met de keuze ‘voor’ of ‘tegen’”, aldus Van Aartsen in zijn brief aan de gemeenteraad.

Het stadsbestuur schaart zich dan ook volledig achter het advies van de deskundigen. “Onder die omstandigheden acht het college het niet opportuun om deze voorstellen inhoudelijk te behandelen.”

’Teleurstellend’

Niesco Dubbelboer van de stichting Meer Democratie laat weten de uitkomst “zeer teleurstellend” te vinden. “Dit is pure juristerij. We gaan ons beraden hoe we hierop gaan reageren. Nu is eerst de gemeenteraad aan zet, die zullen we proberen te overtuigen van onze standpunten.”