Nieuws/Binnenland
1764704581
Binnenland

Tata Steel en Schiphol grootste uitstoters van stikstofoxiden

Bij Tata Steel ontsnapt een grote bruine wolk stof.

Bij Tata Steel ontsnapt een grote bruine wolk stof.

DEN HAAG - Tata Steel is de grootste uitstoter van stikstofoxiden in Nederland. Vliegveld Schiphol staat op twee. De eerste stootte in 2019 ruim 6 miljoen kilo uit tijdens het proces van staalproductie. Duizenden vluchten van en naar onze internationale airport zorgden voor 3,6 miljoen kilo aan stikstofoxiden.

Bij Tata Steel ontsnapt een grote bruine wolk stof.

Bij Tata Steel ontsnapt een grote bruine wolk stof.

Dat blijkt uit twee lijsten die minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) dinsdag naar de Kamer heeft gestuurd. De ene is de top 100 van uitstoters van stikstofoxiden, de tweede betreft de top 100 van bedrijven die de meeste ammoniak de lucht inslingeren. Beide zijn bronnen voor stikstof die in de natuur de groei van kwetsbare planten benadeelt.

Shell

De top 10 voor stikstofoxiden bevat verder vier raffinaderijen: twee van Shell, en één van BP en Esso. De industriebedrijven Dow Chemicals in Terneuzen en Chemelot Site Permit in Sittard-Geleen waren in 2019 beide ook goed voor een uitstoot van ruim twee miljoen kilo.

In de top 10 van ammoniak uitstoters staat Rockwool BV uit Roermond op de eerste plaats met 259.000 kilo in 2019. Vijf namen uit de top tien betreffen industriebedrijven, zoals Olam Cacao en Cargill Cacao in Zaanstad. Ook zijn er vijf grote veebedrijven onder de grootste ammoniakuitstoters van Nederland, het merendeel uit het zuiden van Nederland.

Natuurgebieden

Afgelopen vrijdag besloot het kabinet om versneld het stikstofprobleem aan te pakken, waarbij ze haar pijlen vooral wil richten op boerderijen nabij natuurgebieden. In het uiterste geval sluit VVD-minister Van der Wal onteigening niet uit. Het nieuws heeft voor grote onrust gezorgd onder boerenfamilies die soms al generaties op dezelfde plek landbouw bedrijven.

GL-Kamerlid Laura Bromet zegt dat ze ’geen verrassingen’ op de lijst -die zij opvroeg- ziet. „De minister rapporteert nu wat de uitstoot van deze bedrijven is, maar weet zelf niet hoeveel extra stikstof ze mogen uitstoten op basis van hun vergunning. Dat vind ik verontrustend.” VVD’er Thom van Campen is ook niet verrast. „Dit is exact de reden waarom dit kabinet terecht een brede aanpak van het probleem voorstelt. De VVD realiseert zich heel goed dat we van alle sectoren, zeker de grootste uitstoters, een bijdrage mogen verwachten. Daar zal de VVD op toezien.”

Bodemanalyses

Caroline van der Plas van BBB vraagt zich af „of alle cijfers berekende, zelf opgegeven of gemeten uitstoot betreffen. En hoe zit het met de neerslag van de stikstofdioxiden op natuurgebieden?”, zegt het Kamerlid. „Van Tata komt namelijk slechts 1,8 procent kort neer. De rest slaat veel verder neer. Wordt de landbouw in die gebieden daar dan op afgerekend?”

Van der Plas wil bodemanalyses van stikstofgevoelige gebieden. „Maar die zijn er niet. Ook zien we dat in sommige gebieden waar stikstofbelasting is, het goed gaat met de natuur of natuurherstel is ingezet. In het Korenburgerveen bij Winterswijk is dit het geval. Daar is het waterpeil verhoogd, waarna de natuur zich herstelde en positief ontwikkelde.”