Nieuws/Binnenland
1774640880
Binnenland

Compensatiegeld aardbevingsschade Groningen niet goed besteed: ’Kosten disproportioneel hoog’

In de Appingedamse wijk Opwierde zijn hele huizenblokken gesloopt en aardbevingsbestendig weer opgebouwd.

In de Appingedamse wijk Opwierde zijn hele huizenblokken gesloopt en aardbevingsbestendig weer opgebouwd.

Den Haag - Voor iedere euro die vanuit Den Haag wordt overgemaakt naar gedupeerden van de aardbevingsschade in Groningen, geeft Den Haag ook 74 cent aan uitvoeringskosten uit. Disproportioneel hoge kosten, vindt de Algemene Rekenkamer.

In de Appingedamse wijk Opwierde zijn hele huizenblokken gesloopt en aardbevingsbestendig weer opgebouwd.

In de Appingedamse wijk Opwierde zijn hele huizenblokken gesloopt en aardbevingsbestendig weer opgebouwd.

Het probleem is niet van gisteren: in het verantwoordingsrapport over 2020 bleek al dat per uitgekeerde euro 56 cent aan uitvoeringskosten werden uitgegeven, maar dat bedrag is in 2021 dus verder opgelopen.

De Rekenkamer vindt niet alleen de oplopende kosten een probleem, maar ook het tempo van de uitvoering. De meeste getroffen Groningers wachten nog altijd op versterking van hun woning, of zelfs nog op de beoordeling of versterking noodzakelijk is. „In de operatie om in Groningen aardbevingsschade af te handelen en woningen te versterken zat afgelopen jaar weinig voortgang”, stellen zij vast.

Tegenovergestelde is gebeurd

Ondanks aanbevelingen van de Rekenkamer om de regels voor versterking niet opnieuw te veranderen, deed het kabinet dat toch. Doel van de wijziging was om het tempo op te voeren en de kosten te verlagen. Maar het tegenovergestelde gebeurde, ook doordat in sommige gevallen de uitvoering in afwachting van de nieuwe regels tijdelijk werd stilgelegd.

„De wijzigingen vertraagden zowel de schadeafhandeling als de versterkingsoperatie juist. Ook werd de verhouding tussen de kosten van enerzijds schadeherstel en versterking en anderzijds uitvoering - met als grootste kostenpost de inzet van experts voor de beoordeling - nog schever dan in 2020.”

Omdat de aanpak is veranderd, zijn de beoordelingskosten van gemiddeld meer dan 50.000 euro naar 2500 euro per woning verlaagd. „Maar deze typologie-aanpak is nog maar net ingevoerd en kan niet bij alle adressen worden toegepast”, stellen de rekenmeesters. Ook de eenmalige schadevergoedingsregeling (zonder tussenkomst van een schade-expert) komt nog niet echt van de grond.

„Uit ons onderzoek blijkt dat op het aanvraagformulier niet staat dat de vaste schadevergoeding is bedoeld voor kleine, simpele schades. Evenmin staat er duidelijk op aangegeven dat een aardbeving met een trillingssnelheid van 5 millimeter per seconde aan de randen van het aardbevingsgebied nog niet eerder is gemeten. De kans dat nieuwe schade vergoed wordt, is voor bewoners in de randgebieden dan ook minimaal.”