Nieuws/Binnenland
1777052953
Binnenland

Pier Eringa: ’CBR moet schoon schip maken’

Den Haag - Het CBR moet schoon schip maken. De nieuwe directie - onder aanvoering van Alexander Pechtold - moet daarvoor wel de ruimte en tijd krijgen om een cultuuromslag te realiseren, waarbij intern een andere wind gaat waaien.

Dat stelt Pier Eringa, die in opdracht van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), onderzoek deed naar de wanorde en chaos bij het rij-exameninstituut die ontstond onder de voormalige leiding. Daardoor ontstonden onder andere gigantische wachtlijsten voor mensen die zich voor een rijbewijs moeten laten keuren.

,,De nieuwe directie en het nieuwe divisiemanagement zijn al bezig de bakens te verzetten schoon en intern begint er een andere wind te waaien. Zij hebben echter te maken met een flinke belemmerende last van het verleden en hebben tijd en manoeuvreerruimte nodig. Ze hebben recht op een ‘schone lei’ maar moeten er wel voor waken niet zelf onderdeel te worden van ingesleten patronen, want ze moeten deze juist doorbreken”, legt Eringa de vinger op de zere wond.

Angstcultuur

Bij het CBR speelt meer dan een operationeel probleem. Eringa: ,,Onder de vorige directie is een onverstandige combinatie van besluiten genomen (tegelijk digitaliseren, reorganiseren en concentreren). Bij de uitvoering daarvan heeft het management steken laten vallen. Zo werd in de divisie Rijgeschiktheid onvoldoende gestuurd op productie en waren er veel wisselingen in het management. Daarnaast heerste er een angstcultuur waarin fouten niet mochten worden toegegeven.”

Medewerkers moeten meer worden gehoord en niet alleen aangehoord. ,,Er zit binnen het CBR veel praktijk- deskundigheid, die uitermate nuttig gebruikt kan worden bij veranderingen en verbeteringen”, meent Eringa. ,,Maar dan is het wel belangrijk dat er niet alleen naar suggesties van medewerkers wordt geluisterd, maar dat er ook iets mee wordt gedaan. En mochten hun ideeën om wat voor reden dan ook niet worden overgenomen, koppel dat dan netjes terug en leg het uit. Respectvol omgaan met je eigen mensen legt een fundament onder intern vertrouwen, en dat is bij het CBR nog onvoldoende aanwezig.”

Achterstanden wegwerken

,,De huidige focus op het wegwerken van de achterstanden is begrijpelijk, maar te eenzijdig. Die focus komt mede door de druk van de politiek en de publieke opinie en wordt onvoldoende gedempt door het ministerie”, meent Eringa. ,,Dat moet dus anders om de weg naar voren samen in te slaan.”

,,Intern kijken medewerkers van het CBR echter tegen een onuitputtelijke werkbak aan en krijgt men te horen dat er geen tijd en geen geld is voor aanpassingen of verbeteringen van het systeem. Dat laatste komt dan weer door onder druk gedane toezeggingen aan het ministerie”, concludeert Eringa in het rapport dat donderdagavond naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

ict

Volgens de voormalige ProRail- en huidige Transdev-baas moet een tweesporenbeleid worden gevoerd: achterstanden wegwerken en tegelijk investeren. Investeren in de kwaliteit van het management, in de cultuur en in de ict-systemen. ,,Dat is de weg naar het herwinnen van de trots, die ik elke CBR-medewerker van harte gun.”

Volgens Eringa is het rapport goed ontvangen op het ministerie van I en W en is ook het CBR blij dat eindelijk zaken worden benoemd om te worden aangepakt.