Nieuws/Binnenland
1786576
Binnenland

’Analfabete migrant moet ook meedoen’

De inburgeringscursus is verplicht. Niet kunnen lezen en schrijven mag niet leiden tot afstel, vinden CDA en VVD.

De inburgeringscursus is verplicht. Niet kunnen lezen en schrijven mag niet leiden tot afstel, vinden CDA en VVD.

Den Haag - Nieuwkomers moeten niet langer analfabetisme als smoesje kunnen inzetten om onder hun inburgeringsplicht uit te komen. Coalitiepartijen VVD en CDA roepen minister Koolmees (Sociale Zaken) vandaag op deze ’vluchtroute’ af te snijden.

De inburgeringscursus is verplicht. Niet kunnen lezen en schrijven mag niet leiden tot afstel, vinden CDA en VVD.

De inburgeringscursus is verplicht. Niet kunnen lezen en schrijven mag niet leiden tot afstel, vinden CDA en VVD.

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat van de 4770 asielzoekers die in 2013 inburgeringsplichtig werden, er bijna duizend hiervan uiteindelijk werden vrijgesteld. Een van de redenen hiervoor is dat nieuwkomers analfabetisme aanvoerden als excuus dat ze niet kunnen inburgeren, ook al kregen ze reeds meer tijd om te leren lezen en schrijven.

VVD en CDA vinden het onacceptabel dat uitstel ook tot afstel kan leiden. Zij willen dat Koolmees er werk van maakt dat uiteindelijk iedereen kan deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

„Analfabetisme kan geen reden zijn om aan de zijlijn te blijven staan, maar vraagt juist extra aandacht”, aldus VVD-Kamerlid Becker. „De vrijstelling voor deze mensen kan wat ons betreft dan ook van tafel.”

Bovendien wijst CDA-Kamerlid Heerma op de signalen dat Eritreeërs en Somaliërs fraude plegen en samenspannen met malafide inburgeringsbureaus om maar niet te hoeven inburgeren. „Het kan niet zo zijn dat analfabetisme als vluchtroute wordt gebruikt om onder de inburgeringsplicht vandaan te komen”, vindt Heerma. Eritreeërs en Somaliërs zijn bovendien juist oververtegenwoordigd in de bijstand.

Koolmees heeft reeds toegezegd dat wordt uitgezocht hoe het zit met de fraude. Voor de zomer hoopt hij de bevindingen te kunnen presenteren.