Nieuws/Binnenland
1796240
Binnenland

’Meer tijd per consult’

Huisartsen trekken aan de bel

Huisartsen vinden hun werkdruk te hoog.

Huisartsen vinden hun werkdruk te hoog.

Utrecht - Huisartsen willen meer tijd voor de patiënt. Meer tijd per consult levert onder meer minder fouten en minder doorverwijzingen op. „Het bordje van de huisarts is nu veel te vol.”

Huisartsen vinden hun werkdruk te hoog.

Huisartsen vinden hun werkdruk te hoog.

Dat stelt Paulus Lips, huisarts te Amsterdam en bestuurder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) naar aanleiding van een onderzoek door bureau Newcom onder ruim 1600 huisartsen.

„Huisartsen worden steeds meer gewaardeerd voor de goede zorg die ze leveren. Dat heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat meer zorg naar huisartsen is toegeschoven. Tel daarbij op dat ouderen ouder worden en dat ziekenhuizen worden afgeknepen. Daardoor komt er nog meer op het bordje van de huisarts terecht.”

Bij veel huisartsen is de rek er dan ook uit. Bijna zes op de tien huisartsen (57 procent) vindt de werklast te hoog. Het gaat ten koste van de patiënt, zowel direct (aandacht) als indirect (nascholing, het bijhouden van vakliteratuur).

Die hoge werklast brengt ook risico’s met zich mee: zo geeft 95 procent van de ondervraagden aan dat ze maar snel doorverwijzen omdat het consult is afgelopen. „Voor doorvragen is geen tijd”, geeft Lips aan, „terwijl de patiënt lang niet altijd is geholpen met een doorverwijzing, maar soms meer baat heeft bij een goed gesprek.”

Een ander risico van de hoge werklast is dat de arts minder scherp is als het gaat om het uitschrijven van herhaalrecepten. Het gevaar dreigt dat dat te veel op routine gebeurt en niet op basis van een goede afweging. Daarnaast dreigt onder meer dat er minder aandacht is voor de overdracht naar andere zorgverleners, dat foute inschattingen worden gemaakt en dat medische dossiers minder goed worden bijgehouden.

Meer tijd per consult voor de patiënt zou al heel wat opleveren, zo zeggen ze bij LHV. Een proef van zorgverzekeraars VGZ en CZ in Gorinchem en Afferden in Noord-Limburg liet de voordelen zien. Lips: „Daar werden meer huisartsen ingezet die werden betaald door de zorgverzekeraar.” Daarnaast kregen ze meer tijd per consult.

Het aantal verwijzingen in Gorinchem nam af met 7 procent, in Afferden met maar liefst 25 procent. De patiënttevredenheid ging omhoog. De werktevredenheid onder de huisartsen steeg ook.

LHV heeft de positieve resultaten bij de verzekeraars onder de aandacht gebracht. Lips: „Er moet nu echt wat gebeuren.”

Zorgverzekeraar VGZ laat weten dat wordt gekeken of de werkwijze in Gorinchem en Afferden ook kan worden toegepast in andere regio’s waar zij groot zijn. Zorgverzekeraar CZ bestudeert de uitkomsten om op basis daarvan te beslissen of deze werkwijze verder wordt uitgerold.