Nieuws/Binnenland
1807106297
Binnenland

Zorgaanbieders financieel gecompenseerd door zorgverzekeraars

ZEIST - Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland.

De overkoepelende organisatie van zorgverzekeraars zegt dat op die manier zorgaanbieders gecompenseerd worden voor een lagere omzet. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven opbrengen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars willen op die manier garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Deze regeling geldt voor eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.

De regeling is voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen.

Openstaande declaraties versneld betaald

In diverse branches waren al grote zorgen geuit over de toekomst, zoals in de mondzorg die vrijwel stilligt. De zorgverzekeraars zeggen begrip te hebben voor de onzekerheid die de huidige situatie met zich meebrengt. „We willen voorkomen dat zorgverleners zich nu zorgen moeten maken over hun financiële situatie of de vraag of ze hun patiënten kunnen blijven helpen”, schrijft Dirk Jan van den Berg, voorzitter van ZN, in een brief namens de zorgverzekeraars aan de branche- en beroepsorganisaties in de zorg. „Daarom hebben zorgverzekeraars gezamenlijk gewerkt aan een solide regeling die houvast biedt voor iedereen én die snel en zorgvuldig uitvoerbaar is. Voor degenen die niet kunnen wachten op uitbetaling van de continuïteitsbijdrage in mei doen we twee dingen. Zorgverzekeraars betalen openstaande declaraties versneld uit en er is de mogelijkheid om een vooruitbetaling aan te vragen om de periode tot 1 mei te overbruggen.”