Nieuws/Binnenland
1807827
Binnenland

Raad van State hekelt halvering collegegeld

Den Haag - De Raad van State maakt gehakt van het kabinetsplan om het collegegeld van eerstejaars studenten te halveren. Volgens het adviesorgaan is het voorstel een druppel op de gloeiende plaat en zou minister Van Engelshoven opnieuw naar de tekentafel moeten.

De Raad van State (RvS) wijst er op dat uitwonende studenten gemiddeld 58.500 euro kwijt zijn voor een studie. Het halveren van het collegegeld van 2060 euro naar 1030 voor gewone studenten en van 4120 naar 2060 voor studenten met een lerarenopleiding valt daarbij in het niet, wordt gesteld.

Bovendien vraagt de Raad van State zich af waarom het collegegeld voor alle studenten wordt verlaagd, terwijl studiekosten alleen voor specifieke doelgroepen een drempel vormen. Het meeste geld dat gemoeid gaat met deze verlaging, gaat op aan studenten die toch al zouden gaan studeren. De overheid kan dat geld volgens de Raad van State beter gebruiken voor die moeilijker te bereiken doelgroepen.

’Het was al een symbolisch blijmakertje’

Onderwijsminister Van Engelshoven zet haar plannen ondanks de stevige kritiek gewoon door. Studentenvakbonden LSVb en ISO vinden dat onbegrijpelijk. ,,Het was al een symbolisch blijmakertje. Duizend euro korting geven lijkt leuk, maar met het leenstelsel bouw je zo 25.000 euro studieschuld op. Dan valt dat in het niet. We hopen dat de minister met een betere wet dan deze komt,” zegt Rhea van der Dong van het ISO.

Joyce van der Wegen van de LSVb: ,,Uit het advies komt duidelijk naar voren dat het halveren van het collegegeld niet doelmatig is. De halvering voor twee jaar bij de lerarenopleidingen en voor het één jaar bij alle andere studies bereikt het doel niet; namelijk dat die groepen gaan studeren die zijn gaan afhaken door het afschaffen van de basisbeurs.

’Een dilemma’

SP-Kamerlid Futselaar noemt het oordeel van de RvS ’hard’. Het plaatst hem naar eigen zeggen voor ’een dilemma’. Hij denkt dat de maatregel wel degelijk iets uithaalt. „Maar het is misschien niet het meest effectief.” De socialist had liever gezien dat de studiefinanciering was behouden.

De PvdA vliegt er hard in. „Net als de Raad van State zijn wij niet overtuigd van de noodzaak, de effectiviteit en de doelmatigheid van de voorstellen die in het regeerakkoord nog als het ei van Columbus werden aangekondigd”, zegt Kamerlid Van den Hul. „Welk probleem lost dit op?”

Coalitiepartij D66 wil van geen wijken weten. „Het gaat ons om alle onderwijsmaatregelen bij elkaar. We willen beter onderwijs en gelijke kansen voor iedereen. Daarom investeren we tot 1 miljard euro extra per jaar in de kwaliteit van het hoger onderwijs. We halen zoveel mogelijk drempels weg. De halvering van het collegegeld is daar onderdeel van.”