Nieuws/Binnenland
1809364522
Binnenland

Over een week uitspraak in hoger beroep over opheffen avondklok

Willem Engel van protestgroep Viruswaarheid tijdens een schorsing bij het gerechtshof waar het hoger beroep over het opheffen van de avondklok dient.

Willem Engel van protestgroep Viruswaarheid tijdens een schorsing bij het gerechtshof waar het hoger beroep over het opheffen van de avondklok dient.

DEN HAAG - Het Haagse gerechtshof doet over een week, op vrijdag 26 februari uitspraak in het spoedappèl over de avondklok. Dat besloot het hof vrijdag na de uitvoerige behandeling van het beroep dat de Staat had ingesteld tegen een uitspraak van de kortgedingrechter.

Willem Engel van protestgroep Viruswaarheid tijdens een schorsing bij het gerechtshof waar het hoger beroep over het opheffen van de avondklok dient.

Willem Engel van protestgroep Viruswaarheid tijdens een schorsing bij het gerechtshof waar het hoger beroep over het opheffen van de avondklok dient.

Die zette dinsdag een streep door de avondklok. Er volgde nog diezelfde middag een zitting vol tumult bij het hof, waar de Staat met succes uitstel bedong van de beslissing om de avondklok ongeldig te verklaren, totdat het hof er in spoedappèl over zou oordelen.

Zo hectisch als de zitting dinsdag verliep, zo rustig ging het er vrijdagmorgen in het hof Den Haag aan toe tijdens de inhoudelijke behandeling van de kwestie. Zowel de Staat als Viruswaarheid kregen van het hof dubbele spreektijd, zodat eenieder z’n zegje kon doen. Dat bracht rust in de zittingszaal.

’Schadelijke gevolgen’

Waar de Staat de pijlen vooral richtte op de uitspraak van de kortgedingrechter, concentreerde Viruswaarheid zich op het belichten van de schadelijke gevolgen van de avondklok voor de hele samenleving, die groter zouden zijn dan de schade door het coronavirus.

Landsadvocaat Reimer Veldhuis benadrukte dat er wel degelijk sprake was van een noodsituatie die het kabinet deed besluiten tot de avondklok. „Als de dijk eenmaal is doorgebroken is het lastig om het water weer naar buiten te krijgen.

De situatie was volgens hem „ronduit zorgelijk. De ’waterstand’ moest naar beneden om ruimte te maken voor een nieuwe hoge golf.” Die hoge golf zou volgens het OMT worden veroorzaakt door de Britse variant van het virus, dat veel besmettelijker is, terwijl „de boog in de zorg nog steeds gespannen staat.” Er zijn volgens hem weliswaar minder mensen opgenomen die met Covid besmet zijn, maar allerlei andere ingrepen bij ruim een miljoen andere patiënten moesten worden doorgeschoven.

Voor- en nadelen

Volgens Jeroen Pols van Viruswaarheid zijn de nadelen voor de hele samenleving van de coronamaatregelen onevenredig veel groter dan de voordelen. Hij vergeleek het effect van de maatregelen met „een dictatuur omdat ruim 17 miljoen preventief mensen worden opgesloten in hun huizen, terwijl het virus voor 98% van de bevolking niet gevaarlijk is.”

In plaats van de capaciteit van de zorg uit te breiden, kiest het kabinet er volgens Pols voor om de bevolking in een wurggreep te houden.

Volgens Pols zijn er wetten die specifiek zijn gericht op maatregelen om ontwrichting van de samenleving te voorkomen als virusziekten zich verspreiden, maar veroorzaakt het kabinet momenteel zèlf een ontwrichting van de samenleving met repressieve beslissingen die vrijheden van mensen inperken. „Het is alsof de Staat een huis staat te blussen om te voorkomen dat het in brand vliegt. Dan weet ik ook wel een oplossing voor criminaliteit: Sluit iedereen op om te voorkomen dat iemand een misdrijf pleegt.

De Staat geeft volgens hem bovendien blijk van „een pervers gezondheidsbegrip. Gezondheid is breder dan alleen niet ziek zijn. Er is ook nog zoiets als mentale en sociale gezondheid.”

De gevolgen voor met name de jeugd noemde Pols „ronduit misdadig. We zijn onze jeugd aan het beschadigen voor de rest van hun leven. Daarnaast leven mensen al een jaar in angst voor het virus en moeten ze bovendien vrezen voor het voortbestaan van hun banen en ondernemingen.”

Dit is de zoveelste mislukking in de strijd tegen het coronavirus, zegt Telegraafverslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het land van Wierd Duk’: