Nieuws/Binnenland
1820998
Binnenland

Het aantal dodelijke ongelukken verdubbeld

Bouwplaats onveilige Toren van Babel

AMSTERDAM - Het aantal dodelijke ongevallen op bouwplaatsen in ons land is de afgelopen twee jaar ruim verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie. De aanwezigheid van talloze onderaannemers, de toename van het aantal zzp’ers, buitenlandse krachten en niet-gekwalificeerd personeel zorgen voor onveilige situaties.

In totaal kwamen er vorig jaar twintig bouwvakkers om het leven, waarmee het aantal fatale ongevallen weer op hetzelfde niveau zit als voor de crisis. In 2016 waren dat er zestien en het jaar daarvoor negen. Volgens een woordvoerder van de inspectie steekt de bouwsector qua dodelijke ongelukken met kop en schouders boven andere sectoren uit. In de afgelopen acht jaar zijn er 162 doden gevallen in de bouw en dat is bijna 30% van alle dodelijke bedrijfsongelukken.

,,Sinds 2015 zijn de bouwactiviteiten toegenomen en we zien veel onderaannemers, zzp’ers en buitenlandse krachten die actief zijn op de bouwplaatsen. Voorheen was er altijd één grote aannemer met één veiligheidscoördinator, maar daar is tegenwoordig geen sprake meer van. Dat zorgt voor grote problemen.”

Brancheorganisatie Bouwend Nederland laat weten dat bouwbedrijven er alles aan doen om de veiligheid te vergroten. ,,Twintig doden, dat zijn er natuurlijk veel te veel”, zegt een woordvoerder. ,,Wij roepen werknemers dan ook op om onveilige situaties te melden bij hun werkgever. En als er niets aan gedaan wordt, ga dan gewoon niet aan het werk. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat werknemers ’s avonds veilig naar huis kunnen.”

Volgens Janna Mud, sectorhoofd bij FNV Bouw & Wonen, zijn de dodelijke ongelukken het gevolg van hoe de bouwsector momenteel georganiseerd is. ,,Het stikt van de onderaannemers en gedeelde taken op de bouwplaats. Via ons meldpunt komen er nog steeds klachten binnen over onregelmatigheden rond de steigerbouw, het gebruik van apparatuur en niet-gekwalificeerd personeel.”

De vakbonden en Bouwend Nederland zijn momenteel in gesprek over een nieuwe cao voor de bouwsector. ,,Veiligheid vormt voor ons een belangrijk speerpunt. We moeten zorgen dat de keten op de bouwplaatsen kleiner wordt en dat werknemers elkaar verstaan”, aldus Mud.

Verschillende partijen, waaronder Bouwend Nederland en het Instituut voor Bouwrecht, onderzoeken in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken of het mogelijk is een veiligheidsregisseur op de bouwplaats aan te stellen. Deze regisseur kan ingrijpen in het bouwproces wanneer de situatie onveilig of onwerkbaar is.

Werkgevers willen verder in de cao vastleggen dat werknemers het recht en de plicht hebben om het werk neer te leggen in het geval van een onveilige situatie. ,,Wij willen geen ongevallen meer en de vakbonden zullen dat met ons eens zijn. Waar we dat kunnen regelen zullen we dat doen”, aldus de woordvoerder van Bouwend Nederland.