Nieuws/Binnenland
1824528581
Binnenland

Farmers Defence Force verwacht grote boerenacties

DEN HAAG - Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) verwacht dat er de komende tijd grote acties gaan komen van boeren tegen het stikstofbeleid van de overheid. Volgens voorzitter Mark van den Oever van FDF is „de maat helemaal vol” en is actiebereidheid onder boeren heel groot.

Van den Oever reageerde op de vrijdag gepresenteerde kabinetsplannen rondom stikstof en landbouw, die boeren drastisch zullen raken. In sommige gebieden zullen veel boeren weg moeten. „Het overtreft onze stoutste verwachtingen wat ze over ons heen storten”, zegt Van den Oever.

De FDF-voorman zegt dat de stemming onder zijn achterban heel anders is dan eerst. „We hebben het mes dwars in de bek.” Volgens Van den Oever is er maandag overleg over acties met trekkers. Vorig jaar juli was er een grote actie met tractoren tegen het stikstofbeleid en voorstellen om de veestapel in te krimpen en boeren uit te kopen. Daarbij werd onder meer geprotesteerd op het Malieveld in Den Haag met honderden tractoren.

Boerencollectief Agractie heeft al gezegd op woensdag 22 juni met trekkers actie te gaan voeren in Den Haag tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem. Agractie heeft daartoe een oproep gedaan en verwacht dat veel boeren zich zullen aansluiten. Voorman Bart Kemp waarschuwde dat dit ook veel verkeershinder kan opleveren door tractoren op de weg.

Agractie verwacht dat leden van andere boerenorganisaties zoals LTO Nederland en FDF ook naar Den Haag komen voor het protest. De doelen van de regering voor een drastische verlaging van de stikstofuitstoot betekenen een „onrealistische kaalslag”, aldus LTO Nederland.

Natuurorganisaties staan daarentegen achter de stikstofaanpak van het kabinet

Natuurorganisaties zeggen ondertussen de stikstofaanpak van het kabinet te steunen. Onder meer Wereld Natuur Fonds, Milieufederaties, Greenpeace en Vogelbescherming Nederland roepen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) op „snel werk te maken” van de uitvoering van haar plannen. Ook Natuur & Milieu en Natuurmonumenten scharen zich achter de plannen.

Volgens de organisaties zijn de nu gemaakte keuzes „pijnlijk, maar noodzakelijk om de natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden.” Ook zeggen de organisaties dat herstel van de natuur „niet langer kan wachten.”

„Als gevolg van een overmaat aan stikstof hangt het voortbestaan van veel soorten planten en dieren, zoals tapuit en kleine heivlinder, aan een zijden draad. Met de doelen om de stikstofuitstoot fors terug te dringen, zet de minister een duidelijke stap naar een structurele oplossing”, aldus de natuurorganisaties.

Ondernemers: geen ruimte voor economie in stikstofplannen

De stikstofplannen van het kabinet laten geen enkele ruimte voor de economie, de bouw van nieuwe woningen en nieuwe duurzame energieprojecten. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. „Er is echter al op korte termijn stikstofruimte nodig om de motor van de economie draaiend te houden en bijvoorbeeld nieuwe betaalbare woningen en de wegen daarnaartoe aan te leggen. Het land zit immers al drie jaar op slot”, aldus een verklaring.

VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen dat het goed is dat kabinet kiest voor een gebiedsgerichte aanpak die, ook al duurt het nog een jaar, het stikstofprobleem structureel aanpakt. Maar het is volgens de organisaties belangrijk dat er nu snel extra stikstofruimte komt voor wonen, werken en de energietransitie.

De doelen die de provincies meekrijgen zijn volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nu alleen gericht op het halen van de natuurdoelen in 2030, net als de inzet van 25 miljard euro uit het stikstoffonds. „Alle vrijkomende stikstofruimte door innovaties of bijvoorbeeld de uitkoop van boeren gaat naar het herstel van de natuur. Het is belangrijk dat een klein deel hiervan echter ook snel beschikbaar komt voor wonen, werken en de energietransitie. Verder is het de vraag of er voldoende draagvlak is voor de geschetste aanpak, zodat de reducties snel genoeg gerealiseerd kunnen worden.”