Nieuws/Binnenland
1835103477
Binnenland

Te weinig verbetering bij Vindicat, geen accreditatie

Studentenvereniging Vindicat in Groningen.

Studentenvereniging Vindicat in Groningen.

GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool hebben de studentenvereniging Vindicat geen accreditatie verleend voor het huidige collegejaar. Het corps wordt niet uitgenodigd voor officiële gelegenheden.

Studentenvereniging Vindicat in Groningen.

Studentenvereniging Vindicat in Groningen.

De beslissing is genomen, omdat de maatregelen die de vereniging diende door te voeren, nog niet hebben geleid tot een cultuurverandering, zeggen de onderwijsinstellingen. „De commissie vindt ook dat er onvoldoende regie van de Senaat is in het voorkomen van incidenten tijdens de coronacrisis. De Colleges van Bestuur hebben besloten om Vindicat tot 15 september 2021 niet uit te nodigen voor officiële gelegenheden.”

Vindicat kreeg in 2019 ook al geen accreditatie, vanwege misstanden binnen de vereniging. Het bestuur van Vindicat kwam toen met maatregelen om dat te verbeteren, maar daar is nog niet genoeg van gekomen.

Overmatig alcoholgebruik

Een belangrijk punt voor de accredtitatiecommissie om de accreditatie af te wijzen, was dat het „urgentiegevoel om overmatig alcoholgebruik binnen de vereniging aan te pakken lijkt te ontbreken.” Alcohol zou nog steeds een grote rol spelen, blijkt uit interne enquêtes. Volgens de commissie wordt er ook niet proactief gehandeld. „Er wordt reactief, achteraf gereageerd op incidenten, in plaats van deze te voorkomen. Interne enquêtes tonen aan dat de leden van Vindicat onvoldoende een cultuurverandering ervaren.”

Ophef studentenfeest

De commissie neemt het Vindicat ook kwalijk dat het bij een recent incident waar zo’n honderd mensen in een huis aan het feesten waren de Colleges van Bestuur van de RUG en Hanze niet heeft geïnformeerd. Daarvoor deed de Senaat van Vindicat dat wel. De onderwijsinstellingen hebben het incident via de media vernomen.

Er zijn ook positieve punten. Zo zegt de commissie dat er stappen zijn gezet in het melden van incidenten en dat er meer aandacht is voor diversiteit, cultuurverandering en het schenken van alcoholvrij bier. De commissie hoopt dat Vindicat de cultuurverandering doorzet, zodat de vereniging voor het volgende collegejaar weer een accreditatie kan krijgen.

Harde klap

Vindicat laat weten dat het nieuws „als een harde klap is aangekomen.” „We hadden het niet verwacht. We gaan er alles aan doen om te zorgen dat de zaken volgend jaar op orde zijn.”

Lid van College van Bestuur van de Hanzehogeschool Annemarie Hammink vindt dat er juist in coronatijd een veilige studentengemeenschap moet zijn. „Ondanks de inspanningen en ervaringen van de afgelopen jaren is de veranderingsbereidheid binnen Vindicat helaas nog niet voldoende breed gedragen.”

Rector Magnificus Cisca Wijmenga van de RUG vindt het ook belangrijk dat iedereen zich in deze tijd aan de regels houdt. „Dat mogen we verwachten van de oudste studentenvereniging van Nederland. Ik hoop dat de urgentie gevoeld wordt bij de Senaat en de leden, ook ten aanzien van de meldingen en de daaruit voortkomende verbeteracties.”