Nieuws/Binnenland
1838747
Binnenland

Apotheken vonden alternatieven voor kankermiddelen en antibiotica

400 medicijnen in 2017 niet leverbaar

Het schildkliermedicijn Thyrax Duotab.

Het schildkliermedicijn Thyrax Duotab.

DEN HAAG - Nederlandse apotheken zijn er in 2017 goeddeels in geslaagd om vervangende geneesmiddelen te leveren als de oorspronkelijk voorgeschreven medicijnen tijdelijk niet beschikbaar waren. Het ging in totaal om zo’n 400 geneesmiddelen, waaronder kankermedicijnen.

Het schildkliermedicijn Thyrax Duotab.

Het schildkliermedicijn Thyrax Duotab.

Dat melden het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de nog in oprichting zijnde Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in hun jaarrapportage. Samen coördineren zij het Meldpunt Geneesmiddelentekorten- en defecten, dat hierin de vinger aan de pols houdt.

In het afgelopen jaar waren zo’n 400 middelen voor korte of langere tijd niet voorradig. Het ging hierbij om allerhande geneesmiddelen, variërend van antibiotica, schildklierhormonen, maar ook diverse middelen tegen vormen van kanker. Ook ziekenhuisapotheken met kankerafdelingen werden hier voluit door gehinderd.

De medicijnfabrikanten meldden hun productie- of leveringsproblemen zelf. Volgens het CBG is het ,,in nagenoeg alle gevallen” gelukt om voor de patiënt een vervangend en (vrijwel) gelijkwaardig medicijn te vinden. Zo’n middel lijkt dan op het oorspronkelijke medicament, kan desnoods in de apotheek zelf handmatig worden bereid of wordt uit het buitenland gehaald.

Oplossingen

Woordvoerster Marsja Meijer van het CBG geeft toe dat de apotheken weliswaar oplossingen vonden voor veruit de meeste middelen, maar dat dit lang niet door de gebruikers altijd werd gewaardeerd: ,,Die werden plotseling geconfronteerd met een ander middel, dat weliswaar dezelfde werking heeft maar dat er net een beetje anders uitzag. Ook soms een iets anders werkte. Dat kan heel vervelend zijn.”

Een schrijnend voorbeeld daarvan was de vervanging van het schildklierhormoon Thyrax door een ander middel, vanwege langdurige leveringsproblemen na het verplaatsen van de productie van Nederland naar Duitsland. Veel gebruikers van het vervangende middel Euthyrox hadden soms ernstige aanpassingsproblemen en klaagden over een gevoel van hartgejaagdheid of benauwdheid.

Geen vervanging

Een voorbeeld waarbij vervanging uitbleef, betreft een hepatitis A-vaccin. Mensen die naar een land reizen waar Hepatitis A voorkomt, krijgen tijdelijk één inenting in plaats van twee en krijgen het advies om maatregelen te nemen die de kans op besmetting verkleinen. Eind 2017 was er een leveringsprobleem met het smalspectrum antibioticum feneticilline (Broxil) waarvoor toen tijdelijk kon uitgeweken worden naar een alternatief. Inmiddels zijn er ook problemen met deze alternatieven.

Voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zegt: ,,Het ene tekort is het andere niet en elk tekort vraagt om een eigen oplossing. Er zit een groot verschil tussen of er een ander medicijn voor de patiënt beschikbaar is of dat er helemaal geen alternatief medicijn is. Uiteraard begrijpen we dat elk tekort vervelend is voor patiënten. En ook voor apothekers en artsen. Dankzij ieders inspanningen is het bij nagenoeg alle meldingen uit 2017 gelukt om een oplossing te vinden.”