Nieuws/Binnenland
1845457907
Binnenland

Onderzoek Defensie naar EU-burgers in Nederlands leger

Defensieminister Ank Bijleveld gaat in op het verzoek van regeringspartij D66.

Defensieminister Ank Bijleveld gaat in op het verzoek van regeringspartij D66.

DEN HAAG - Burgers uit andere Europese landen in het Nederlandse leger? Het ministerie van Defensie gaat onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is de strijdkrachten open te stellen voor inwoners van elders in de Europese Unie.

Defensieminister Ank Bijleveld gaat in op het verzoek van regeringspartij D66.

Defensieminister Ank Bijleveld gaat in op het verzoek van regeringspartij D66.

Defensieminister Ank Bijleveld gaat in op het verzoek van regeringspartij D66. Defensie kampt met een enorm personeelstekort en het is ook goed voor de Europese samenwerking, vindt D66-Kamerlid Salima Belhaj. Het hoeft niet alleen om militaire functies te gaan, maar ook om bijvoorbeeld technici of verpleegkundigen. Er zijn duizenden vacatures.

D66 streeft naar een Europese krijgsmacht. De partij vindt dat binnen de EU verdergaande militaire samenwerking nodig is om missies beter te kunnen uitvoeren en om dreigingen tegen te gaan. Het bespaart ook kosten.