Nieuws/Binnenland
1847482
Binnenland

Liander: te veel risico voor elektriciteitsstation

’Windmolens Amsterdam gevaarlijk door enorme wieken’

Liander maakt zich zorgen over enorme rotoren die langs de Hemwegcentrale komen.

Liander maakt zich zorgen over enorme rotoren die langs de Hemwegcentrale komen.

AMSTERDAM - Netbeheerder Liander poogt via de Raad van State het renovatieplan van het windturbinepark aan de Hemweg in Westpoort tegen te houden. De nieuwe wiekbladen worden zo groot, dat het elektriciteitsstation eronder gevaar loopt.

Liander maakt zich zorgen over enorme rotoren die langs de Hemwegcentrale komen.

Liander maakt zich zorgen over enorme rotoren die langs de Hemwegcentrale komen.

Wat gebeurt er als een wiekblad om welke reden dan ook loskomt en op alle gevoelige onderdelen van de onderstations Hemweg en Westhaven valt? Het klinkt hypothetisch, maar Liander wil bij de besluitvorming van het windturbinepark van Nuon worden betrokken, zodat het de eigendommen kan beschermen tegen onvoorziene risico’s. Daarom kwam het in verzet tegen de afgegeven vergunningen.

Het provinciebestuur van Noord-Holland is van mening dat het allemaal wel meevalt met het park van zes windturbines, die al jaren staat op de Hemweg in Amsterdam. Het elektriciteitsstation van Liander ligt op de juiste afstand, aldus het ’Handboek Risicozonering Windturbines’. „Op basis van die wet- en regelgeving zijn Gedeputeerde Staten tot de conclusie komen dat geen sprake is van onaanvaardbare risico’s bij de assets en onderstations van Liander”, laat een woordvoerder weten.

Maar Liander heeft de laatste twee jaar meegemaakt, hoe groot de druk op het bedrijf is als delen van de elektriciteit in de stad uitvallen. Een woordvoerder van Liander: „Het is niet zo dat wij tegen de windenergie zijn. Maar we willen geen onnodige risico’s lopen. Een elektriciteitsstation bestaat uit uiterst gevoelige onderdelen. En de wieken van de turbines zijn enorm geëvolueerd. Die zijn tegenwoordig echt enorm.”

De Raad van State neemt binnen enkele weken een beslissing.