Nieuws/Binnenland
1850444607
Binnenland

Ruim een miljard naar opvang en huisvesting asielzoekers

Den Haag - De opvang van asielzoekers vraagt om een forse extra investering, blijkt uit de Prinsjesdagstukken. Het kabinet trekt tussen 2022 en 2027 ruim 1 miljard euro uit voor de crisisopvang van asielzoekers, huisvesting en inburgering van statushouders.

Vooralsnog loopt de opvang van asielmigranten volledig spaak. Nog altijd is er een enorm tekort aan opvangplaatsen en het draagvlak voor opvang lijkt rap af te nemen. Zo ging er deze week een streep door een nieuw aanmeldcentrum in Bant, omdat het ontbreekt aan draagvlak. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om plaatsen af te dwingen.

Maar niet alleen voor asielopvang wordt de knip getrokken. De zware georganiseerde misdaad moet ook worden beteugeld, na de gruwelijke moorden op advocaat Derk Wiersum en misdaadjournalist Peter R. de Vries. Volgend jaar wordt onder meer 103 miljoen euro gestoken in de zogenoemde ’preventieve en wijkgerichte aanpak’. De inzet van het kabinet is dat kleine jongens niet uitgroeien tot grote criminelen, blijkt uit de plannen. Wijkagenten, jeugdwerkers, leraren en gemeenten moeten daar gezamenlijk voor gaan zorgen.

Ook de (drugs)handel van criminelen moet worden verstoord. Volgend jaar investeert het kabinet 23,5 miljoen euro om drugshandel via de havens, transportbedrijven en luchthaven Schiphol aan te pakken. „Met dit geld kunnen toegangscontroles, cameranetwerken en screening van medewerkers worden versterkt.” Daarnaast wordt 40 miljoen euro uitgetrokken voor de strijd tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Er wordt een nieuw team opgetuigd om op te treden tegen zware criminaliteit, nadat het opzetten een eerste team – het MIT – mislukte.

Ook investeert het kabinet volgend jaar 34 miljoen euro om te voorkomen dat criminelen in detentie hun foute praktijken voortzetten. „Gevangenissen krijgen extra geld om inlichtingen te verzamelen over hun gedetineerden. En er wordt geïnvesteerd in veiliger vormen van berechting.” Tot op heden gaat dat moeizaam, onder meer omdat de advocatuur dwarsligt.