Nieuws/Buitenland
1858527
Buitenland

België bevestigt: kerncentrales dicht in 2025

De kernreactor in Doel, net over de grens bij Antwerpen

De kernreactor in Doel, net over de grens bij Antwerpen

BRUSSEL - De twee Belgische kerncentrales in Doel en Tihange gaan dicht in 2025. Alleen als de komende jaren mocht blijken dat een tekort aan elektriciteit dreigt, zou kunnen worden besloten de levensduur te verlengen.

De kernreactor in Doel, net over de grens bij Antwerpen

De kernreactor in Doel, net over de grens bij Antwerpen

De regeringspartijen bereikten vrijdag een akkoord over een energiestrategie waarin deze afspraak is vastgelegd. Over de veiligheid van de reactoren bestaan veel zorgen in de buurlanden, waaronder Nederland.

De sluiting in 2025 was al voorzien, maar de laatste tijd opperde de N-VA, de grootste regeringspartij, de centrales langer open te houden. De partij kreeg de garantie dat de energieprijzen niet de pan uit rijzen en vergelijkbaar blijven met omringende landen.

Om de sluiting van de centrales op te vangen en aan de eisen van het klimaatakkoord Parijs te kunnen voldoen, zet de regering volop in op hernieuwbare energie, onder meer door meer windparken in de Noordzee neer te zetten.

Het versneld terugschroeven van de Nederlandse gasproductie baart de regering geen zorgen. De Belgische energieminister Marie-Christine Marghem heeft „regelmatig en nauw” contact met minister Wiebes en „werkt dan ook goed samen met de Nederlandse overheid”, laat haar woordvoerder weten.

België is voor 30 procent afhankelijk van het laagcalorische gas uit Nederland. De buurlanden hebben vastgelegd dat de gaskraan vanaf 2024 geleidelijk wordt dichtgedraaid en de levering in 2030 stopt.

De industrie kan al voor een groot deel draaien op hoogcalorisch gas. De installaties bij Belgische huishoudens worden de komende tien jaar aangepast. „Een verdere versnelling van de omschakeling van buitenlandse verbruikers is op dit moment niet mogelijk”, aldus Wiebes.