Nieuws/Binnenland
1864305708
Binnenland

Eerste stap na overleg natuurorganisaties: biologische boeren mogelijk uitgezonderd van stikstofbeleid

Minister Christianne van der Wal komt aan voor een verkennend gesprek tussen een afvaardiging van het kabinet en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes praten de partijen over de strikstofplannen van het kabinet

Minister Christianne van der Wal komt aan voor een verkennend gesprek tussen een afvaardiging van het kabinet en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes praten de partijen over de strikstofplannen van het kabinet

DEN BOSCH - Minister Christianne van der Wal (Stikstof) gaat kijken of ze biologische boeren, die al minder stikstof zijn gaan uitstoten in de afgelopen jaren, kan ontzien bij het stikstofbeleid. Dat doet ze op verzoek van natuurorganisaties, waarmee het kabinet onder leiding van ’onafhankelijk gespreksleider’ Johan Remkes maandag sprak in Den Bosch.

Minister Christianne van der Wal komt aan voor een verkennend gesprek tussen een afvaardiging van het kabinet en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes praten de partijen over de strikstofplannen van het kabinet

Minister Christianne van der Wal komt aan voor een verkennend gesprek tussen een afvaardiging van het kabinet en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes praten de partijen over de strikstofplannen van het kabinet

„Ik heb dit keer één stukje huiswerk meegekregen”, zegt Van der Wal na afloop. En dat houdt in dat ze nog een keer ’kritisch gaat kijken’ hoe ze ’biologische boeren die al veel minder stikstof uitstoten’ kan ’ontzien’ in de kabinetsplannen om de stikstofcrisis te bestrijden. „Ik heb beloofd dat ik mijn huiswerk nog eens goed zal doen om te kijken hoe we daar voorrang aan kunnen geven.” Van der Wal houdt ook vast aan het tijdspad om in 2030, vijf jaar eerder dan in de huidige wet staat, vijftig procent stikstofreductie te bewerkstelligen. „Daarvoor gaan we de wet aanpassen. Het kabinet is ervan overtuigd dat dat nodig is”, aldus Van der Wal.

De natuurorganisaties hadden vooraf ook al laten weten dat er wat hen betreft niet wordt getornd aan de doelstelling om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren. Greenpeace dreigde zelfs al naar de rechter te stappen als het kabinet de stikstofdoelstellingen wil afzwakken, bijvoorbeeld door de boeren langer de tijd te geven om hun uitstoot te beperken.

Remkes zelf laat na het gesprek weten dat de organisaties hem en het kabinet nog een aantal zaken hebben meegegeven: dat gaat er onder meer om dat wat de natuurclubs betreft ook andere sectoren zoals de mobiliteit en industrie snel te horen krijgen wat hun opgave is in de stikstofcrisis. Ook hamerden de organisaties op ’de integraliteit van het vraagstuk’, zei Remkes na afloop. „Daar hoort ook een klimaat- en natuuropgave bij”, aldus Remkes. „We moeten in Nederland niet de fout maken om boeren nu aanzienlijke investeringen te laten plegen voor de oplossing van het stikstofprobleem als ze misschien over een jaar of vier, vijf weer met heel andere opgaven geconfronteerd worden.”

Mobiliteitssector

De natuurorganisaties willen daarom dat het kabinet zo snel mogelijk naar „de mobiliteitssector, inclusief de luchtvaart” en naar de industrie kijkt, vatte Remkes samen. Ook Schiphol en fabrieken zouden moeten inleveren.

Greenpeace, Milieudefensie, Landschappen NL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Behoud de Peel, en de Federatie Particulier Grondbezit waren bij het gesprek aanwezig. Ook Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollebroek schoof aan. Hij vecht regelmatig vergunningen aan voor evenementen of bedrijven die in zijn ogen vervuilend zijn, zoals de Grand Prix op Zandvoort.

Hij zegt dat er ’geen tegenstelling tussen natuur en boeren’. „De boer is ook gebaat bij een goede kwaliteit van de natuur. Als alle roofvogels verdwijnen heeft de boer ook een probleem. Een traditionele aardappelbouwer spuit tegenwoordig veertig keer per jaar op de grond verdelgingsmiddelen, omdat er geen enkele natuurlijke vijand meer is. Dat gaat een keer scheeflopen”, aldus Vollenbroek, die nog honderden rechtszaken heeft lopen. „We hebben het over die rechtszaken gehad ja, maar ook over de vliegvelden. Die draaien allemaal zonder vergunningen. Daar moet je toch iets aan doen als overheid om serieus over te komen tegen de boeren?”

Integrale aanpak

Namens het kabinet was ook Rob Jetten (Klimaat en Energie) aanwezig. Jetten zei na afloop: „We hebben het over de integrale aanpak gehad. We willen ervoor zorgen dat we nu in één keer alle klimaat- en milieuproblemen proberen aan te pakken. De milieuorganisaties hebben goede richtlijnen gegeven en drukten ons op het hart om ook naar industrie en luchtvaart te kijken. Dat deden we natuurlijk al.”

Remkes praatte ruim een week geleden met landbouworganisaties, waaronder LTO Nederland. Die zat daar ook namens Farmers Defence Force en Agractie. Dat gesprek eindigde in stekeligheden, bovendien kreeg het kabinet ’huiswerk’ mee.

Remkes praat woensdag en donderdag ook nog met betrokkenen over de stikstofaanpak. Zo worden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, ketenpartijen en bijvoorbeeld banken uitgenodigd. Volgende week heeft hij overleg met gemeenten, provincies en waterschappen, en later ontmoet hij de landbouworganisaties (naar verwachting) weer.