Nieuws/Binnenland
1864624860
Binnenland

Minder inbraken en diefstal, meer overlast

Misdaad fors gedaald door corona

DEN HAAG - Sinds de invoering van de eerste maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de criminaliteit flink afgenomen. De daling is vooral te zien op het gebied van woninginbraken, fietsendiefstal en zakkenrollerij. Overlast en onrust op straat is juist toegenomen.

Dat blijkt uit een eerste analyse die is uitgevoerd in opdracht van de korpsleiding van de nationale politie. Het gaat daarbij om geregistreerde incidenten en niet om aangiften. Het totale aantal incidenten waarmee de politie te maken kreeg, daalde van 15.000 in de week van 9 tot 15 maart naar 12.500 in de week van 16 tot 22 maart.

Het aantal woninginbraken kelderde in deze periode van 430 naar 260, het aantal meldingen van zakkenrollerij liep terug van 220 naar 130 en het aantal fietsendiefstallen nam af van 1100 naar 750. Ook zag de politie een afname van het aantal bedrijfsinbraken en straatroven. Ook opvallend is de afname van het aantal verkeersongevallen. Vorige week noteerde de politie er 900, tegen 1600 in de week ervoor.

Meer overlast en spanning op straat

Vermoedelijk als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus nam het aantal meldingen van overlast, onrust en spanning in wijken sterk toe. Afgelopen week ging de politie bijna 5.500 keer af op een melding van onrust of spanning in de wijk. Een week eerder gebeurde dat zo’n 3.900 maal. Het aantal alcohol- en drugsgerelateerde overlastmeldingen nam toe van minder dan 700 in week 11 tot ruim 820 in week 12.

Het aantal meldingen van babbeltrucs, huiselijk geweld en online misdrijven laat vooralsnog geen opvallende toe- of afname zien. Wel ziet de politie dat cybercriminelen inspelen op de actualiteit en onder meer proberen persoonsgegevens te bemachtigen door corona-gerelateerde phishingmails te sturen. Ook oplichters maken misbruik van de crisis, bijvoorbeeld door via websites mondkapjes aan te bieden die nooit worden geleverd.

Huiselijk geweld

Op het gebied van huiselijk geweld is geen stijging te zien van meldingen en aangiften. Slachtofferhulp Nederland en advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis houden er wel sterk rekening mee dat er een stijging zal komen.

„We weten dat er een toename van meldingen is tijdens feestdagen en vakanties. Dan zitten mensen langere tijd op elkaars lip. Maar als het dan fout gaat, gaan er weken of soms maanden overheen voordat iemand hiervan melding maakt. We zien het het dus pas later terug in de cijfers”, zegt woordvoerder Jytte Reichert van Slachtofferhulp Nederland.

Max Daniel, één van de vier nationaal commandanten van de politie voor de coronacrisis, benadrukt dat het gaat om een eerste beeld. „We moeten heel voorzichtig zijn met het trekken van conclusies over de invloed van de coronacrisis op de veiligheid. Daarvoor zijn meer gedetailleerde cijfers over een langere periode nodig. Maar dát de crisis invloed heeft, is evident.”

Daniel stelt verder dat de politie het net zo druk heeft als anders: „Het werk verandert, maar er komt door de crisis ook ongelofelijk veel op de organisatie af. Bovendien is het juist nu ontzettend belangrijk dat we volop aanwezig zijn in de wijken en in verbinding staan met mensen.”