Nieuws/Binnenland
1871382494
Binnenland

Weer meer CO2-uitstoot veroorzaakt door biomassa

DEN HAAG - In Nederland is vorig jaar meer biomassa verbruikt en dat resulteerde in een hogere uitstoot van CO2. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een belangrijke oorzaak is dat kolencentrales de laatste jaren meer biomassa als houtsnippers zijn gaan verstoken. Daar is ook kritiek op vanuit de milieubeweging.

In 2020 is de door biomassa veroorzaakte CO2-uitstoot met 16 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Ruim een tiende van de totale uitstoot van dit broeikasgas in Nederland komt van biomassa. Het gaat hier om materiaal van plantaardige of dierlijke afkomst dat wordt gebruikt als brandstof, zoals hout, mais, mest of voedselresten.

Vooral elektriciteitsbedrijven zijn de afgelopen jaren meer biomassa gaan gebruiken, namelijk drie keer meer in de periode van 2016 tot en met 2020. In deze periode stimuleerde de overheid met subsidies om biomassa mee te stoken in kolencentrales.

Huishoudens zijn ook meer biomassa gaan gebruiken. Dat komt omdat sinds 2007 biobrandstof wordt bijgemengd in benzine en diesel. Ook dat resulteerde in meer CO2-uitstoot door biomassa. Wel ging de hoeveelheid van dit broeikasgas dat in de lucht kwam via houtkachels en haarden omlaag.

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95 procent. De uitstoot die wordt veroorzaakt door biomassa wordt hierbij niet meegeteld. De achterliggende aanname is namelijk dat de uitstoot wordt gecompenseerd omdat nieuwe planten en bomen worden geplant.

Natuur- en milieuorganisaties zijn kritisch over biomassa als bron van hernieuwbare energie. Onder meer Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds trokken zich eerder dit jaar terug uit afspraken die ze hierover hadden gemaakt met de energiesector. De aanleiding was een kritisch onderzoek van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) naar de houtproductie in Estland, uitgevoerd in opdracht van Greenpeace. Hout zou daar volgens onderzoekers niet duurzaam worden geproduceerd en mogelijk ook in Nederlandse kolen- en biomassacentrales worden verbrand.