Nieuws/Binnenland
1878163670
Binnenland

Bouwers gaan Malieveld herstellen

Bouwers op het Malieveld tijdens de demonstratie op 30 oktober.

Bouwers op het Malieveld tijdens de demonstratie op 30 oktober.

DEN HAAG - De bouwers gaan de schade aan het Malieveld herstellen die is ontstaan door hun actie eind oktober. Volgens beheerder Staatsbosbeheer liep het grasveld, dat al was beschadigd door de protesten van de boeren, toen nog meer schade op.

Bouwers op het Malieveld tijdens de demonstratie op 30 oktober.

Bouwers op het Malieveld tijdens de demonstratie op 30 oktober.

De organisator van de actie, Grond in Verzet, heeft met de vaste aannemer van het Malieveld, afgesproken dat deze partij het terrein gaat herstellen. Ze hebben hier onderling afspraken over gemaakt, aldus Staatsbosbeheer.

Tijdens het protest van de bouwers werd op het Malieveld grond gestort. Grond in Verzet heeft de grond opgeruimd, maar herstel van dit deel vraagt een intensieve behandeling, aldus Staatsbosbeheer. De komende weken worden beschadigde delen van het veld geëgaliseerd en ingezaaid met graszaad dat ook bij lage temperaturen ontkiemt. Voor het echte herstel zal in een later stadium het hele veld belucht en doorgezaaid moeten worden. Naar verwachting zal het Malieveld pas in de zomer weer helemaal hersteld zijn.

De boeren hadden eerder ook al laten weten de schade zelf te herstellen.