Nieuws/Buitenland
1879072329
Buitenland

’Mug grootste massamoordenaar ooit’

Volgens Timothy Winegard heeft de mug 52 miljard mensen gedood.

Volgens Timothy Winegard heeft de mug 52 miljard mensen gedood.

Van alle mensen die ooit op aarde hebben geleefd, is bijna de helft aan zijn einde gekomen door een mug.

Volgens Timothy Winegard heeft de mug 52 miljard mensen gedood.

Volgens Timothy Winegard heeft de mug 52 miljard mensen gedood.

Dit betoogt Timothy C. Winegard, hoogleraar geschiedenis aan Colorado Mesa University in de VS, in zijn boek Mosquito. Hoe de mug de loop van onze geschiedenis bepaalde, dat volgende maand verschijnt.

De auteur stelt dat door het zoemende insect meer doden zijn gevallen dan door welke andere oorzaak in de geschiedenis van de mens ook. „In heldere getallen komt dat neer op circa 52 miljard doden van de 108 miljard in de relatief korte periode van 200.000 jaar dat we bestaan.”

Wel tekent hij aan: „De mug doodt niemand direct. Zij (alleen zwangere vrouwtjes steken. red.) zaait dood en verderf in de vorm van uiterst dodelijke ziekten, die ze overdraagt. Zonder haar zouden deze sinistere kwalen niet op mensen kunnen worden overgedragen en zou de cyclus van besmetting worden doorbroken. Zonder haar zouden deze ziekten zelfs helemaal niet bestaan.” Hij doelt dan op ziekten als malaria en gele koorts.

Volgens Winegard werden de grootste legers verslagen door muggenplagen, zoals het Assyrische leger onder koning Sanherib in 701 v.Chr.

Maar ook in de moderne geschiedenis leden legers, ondanks anti-muggenmiddelen, onder het stekende diertje. Tussen 1965 en 1973 waren er in het Amerikaanse leger in Vietnam ongeveer 68.000 geregistreerde gevallen van malaria. Dat zijn 1,2 miljoen verlofdagen.