Nieuws/Binnenland
1894416
Binnenland

Profielschets nieuwe eerste burger wordt donderdag vastgesteld

’Burgemeester met humor in Amsterdam nodig’

Interim Burgemeester Jozias van Aartsen wil voor de zomer met pensioen.

Interim Burgemeester Jozias van Aartsen wil voor de zomer met pensioen.

Amsterdam - De nieuwe Amsterdamse burgemeester moet iemand zijn die „met humor en relativeringsvermogen zaken aanpakt” en de „afstand tussen bestuur en politiek” tracht te verkleinen én visie uitstraalt.

Interim Burgemeester Jozias van Aartsen wil voor de zomer met pensioen.

Interim Burgemeester Jozias van Aartsen wil voor de zomer met pensioen.

Dat staat in de vertrouwelijke concept-profielschets die door fractievoorzitters van de gemeenteraad is opgesteld en in handen is gevallen van De Telegraaf. De nieuw te benoemen burgemeester moet volgens de profielschets ook transparantie en integriteit hoog in het vaandel hebben. „De burgemeester is de personificatie van de drie Andreas-kruizen van Amsterdam: heldhaftig, vastberaden, barmhartig. De burgemeester is een democraat in hart en nieren en hoeder van de rechtsstaat”, zo valt te lezen.

De raadsleden vinden ook dat Amsterdam een ’boegbeeld’, ’netwerker’ en ’belangenbehartiger’ verdient. „De Amsterdammers moeten vertrouwen hebben in ’hun’ burgemeester. Het is van belang dat hij of zij voor alle geledingen in de Amsterdamse samenleving zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar is.”

De profielschets, die donderdag in de gemeenteraad besproken wordt, gaat er vanuit dat de nieuwe burgemeester „naast netwerker en onderhandelaar ook een inspirator” is. „Iemand die kansen signaleert, ernaar handelt en resultaten boekt.” Op het gebied van handhaving van openbare orde en ter beperking van algemeen gevaar geeft de burgemeester daar ’daadkrachtig en voortvarend uitvoering aan’.”

Onder het kopje ’verwachtingen’ valt te lezen dat de burgemeester ’visie en overtuigingskracht’ moet hebben en iemand is die ’optreedt als de situatie daarom vraagt’ en ook de ’grenzen van de wet- en regelgeving en de financiële positie van de stad goed in het oog houdt’.

Afgelopen week werd in de gemeenteraad een expertsessie met diverse hoogleraren georganiseerd om de haalbaarheid van een eventueel referendum over de nieuwe eerste burger te bespreken. De conclusie was dat dit volgens de huidige wet- en regelgeving onmogelijk is.

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, die inviel na het overlijden van Eberhard van der Laan, heeft in een vroeg stadium aangegeven graag voor de zomer met pensioen te willen. De vraag is of die termijn haalbaar is.

Eerder gaven verschillende fractievoorzitters aan graag een vrouwelijke burgemeester te willen. Wanneer de profielschets definitief wordt vastgesteld, kan de sollicitatieprocedure worden opgestart. Gegadigden melden zich bij commissaris van de koning Johan Remkes, die vervolgens een selectie aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad voorlegt.