Nieuws/Binnenland
190771885
Binnenland

Hof wijst claim nabestaanden treinkapers De Punt af

Advocaat Liesbeth Zegveld (M) bij het paleis van justitie. Het gerechtshof doet uitspraak in de al jaren slepende rechtszaak over de treinkaping bij De Punt.

Advocaat Liesbeth Zegveld (M) bij het paleis van justitie. Het gerechtshof doet uitspraak in de al jaren slepende rechtszaak over de treinkaping bij De Punt.

DEN HAAG - Nabestaanden van in 1977 bij De Punt gedode treinkapers hebben tijdens een procedure tegen de Staat ook in hoger beroep op alle punten nul op het rekest gekregen. Het Hof Den Haag acht onvoldoende bewezen dat de beëindiging van de gijzeling met onredelijk geweld gepaard is gegaan.

Advocaat Liesbeth Zegveld (M) bij het paleis van justitie. Het gerechtshof doet uitspraak in de al jaren slepende rechtszaak over de treinkaping bij De Punt.

Advocaat Liesbeth Zegveld (M) bij het paleis van justitie. Het gerechtshof doet uitspraak in de al jaren slepende rechtszaak over de treinkaping bij De Punt.

De zaak was namens naasten van Max Papilaya en Hansina Uktolseja aangespannen en volgde op een jaren slepende bodemprocedure. Het Hof had een stuk minder tijd nodig om tot een oordeel te komen. Iets meer dan een kwartaal na de zitting ligt er een arrest.

Kern daarvan is dat het Gerechtshof stelt vragen te blijven houden over hoe Papilaya en Uktolseja precies aan hun einde zijn gekomen. Zolang die er zijn, kan er van de schadevergoeding die advocaat Liesbeth Zegveld namens de nabestaanden eist geen sprake zijn.

Daarnaast speelt in de beoordeling van het geschil voor het Hof een rol dat de mariniers niet aantoonbaar hun boekje te buiten zijn gegaan door de kapers te doden. In beide gevallen waren er volgens het Gerechtshof voldoende redenen en omstandigheden om aan te nemen dat de verdachten een gevaar voor de mariniers vormden.

Vuurwapens

„De kaping is voorafgegaan door een vergelijkbare in Wijster (1975, red.) waar dodelijke slachtoffers zijn gemaakt. De kapers hadden vuurwapens en dreigden daarrmee. Ook om passagiers om het leven te brengen. De mariniers dachten tijdens hun nadering dat er op hen werd geschoten en de situatie waarin ze terechtkwamen was chaotisch. Het zicht slecht”, somde de president van het Gerechtshof op.

Er werd ook stilgestaan bij de betrouwbaarheid van de verklaringen die de mariniers eerder tijdens de bodemprocedure in de rechtbank gaven. Zegveld trok die in twijfel omdat de oud-militairen op een bijeenkomst waren voorbereid op hun verhoren. Het Hof vond dat ’weinig gelukkig’, maar zag er tegelijkertijd geen reden in te twijfelen aan de inhoudelijke juistheid van de verklaringen. Dat ze niet compleet waren en in sommige gevallen elkaar tegenspraken, vindt het Hof niet vreemd. Na ruim veertig jaar is dat verklaarbaar.

Opluchting

De toenmalige commandanten van de mariniers doen na een eenmalig interview met De Telegraaf geen mededelingen meer over de zaak. Volgens oud-marinier Jannes de Jong – die actief was bij de bevrijding van de basisschool in Bovensmilde, waar tegelijkertijd met De Punt kinderen werden vastgehouden – zorgt het arrest vooral voor opluchting.

De Jong probeerde zonder succes Liesbeth Zegveld te laten vervolgen vanwege smaad en belediging van de oud-militairen en heeft daardoor nog veel contact met voormalige collega’s.

,,Iedereen was er toch wel weer mee bezig”, weet hij. ,,Daarom is het fijn dat er nu opnieuw een heldere uitspraak ligt. Het is te hopen dat het hiermee klaar is en mevrouw Zegveld niet toch weer verdergaat. Vooral voor de nabestaanden van de gedode gegijzelden bij wie deze procedures steeds weer oude wonden openrijten. Ik heb verschillende van hen gesproken. Ze hadden geen goed woord voor deze rechtszaak over. Voor de mariniers was dit vervelend, voor de nabestaanden gewoon verschrikkelijk.”